Наказ №55 від 05.04.2019 р. "Про проведення ДПА у 4 класах"

10.04.2019   Administrator   Категорія: Документація

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23

Тернопільської міської ради

               Тернопільської області                        

вул. Чубинського,3, м. Тернопіль, 46020, тел. 0 (352) 26-54-03

e-mail: school23tr@ukr.net Код ЄДРПОУ 14030789

 

НАКАЗ

05.04.2019                                                                                        №55

Про  проведення  ДПА  у  4  класах

     Відповідно  до  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту», Порядку  проведення  державної  підсумкової  атестації,  затвердженого наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  07  грудня  2018  року  № 1369,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  02  січня  2019 року  за  №  8/32979  та  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України:  № 59 від  25.01.2019 р. «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»,  № 116  від  01.02.2019 р.  «Про  внесення  зміни  до  додатка  2 наказу  МОН  від  25  січня  2019  року  №  59»,  листа  Міністерства  освіти  і науки  України  від  27.03.2019  № 1/9-196  «Щодо  методичних  рекомендацій  для  проведення  державної  підсумкової  атестації  у  закладах  загальної  середньої  освіти  в  2018 -2019 навчальному  році»,  листів  управління  освіти  і  науки  Тернопільської  міської  ради  від  15.03.2019  року  №  496/04  «Про організаційні   заходи  щодо  закінчення   2018-2019  навчального  року  в  закладах  загальної  середньої  освіти   Тернопільської  міської  територіальної  громади»   та  від  02.04.2019  року  «Про  проведення  державної  підсумкової  атестації  у  2018 – 2019  навчальному  році»,  наказу  Тернопільської  загальноосвітньої  школи  І – ІІІ  ст.  № 23  від  02.04.2019  року  №  52  «Про  організаційні  заходи  щодо  закінчення  2018 – 2019  навчального  року  в  школі»,  з метою організованого  проведення  державної  підсумкової  атестації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  розклад  проведення  державної  підсумкової  атестації  учнів  4-х  класів  за  курс  початкової  загальної  середньої  освіти  (додаток 1).

2. Створити та затвердити склад державних атестаційних комісій для проведення державної  підсумкової  атестації  учнів  4  класів  (додаток 2).

3. До 07.04.2019  року  заступнику директора з  навчальної  роботи  Болєщук  М.М. :

3.2. Довести до відома  педагогічних  працівників, учнів та їх батьків розклад проведення  ДПА  та  склад  державних  атестаційних   комісій.

3.3. Ознайомити  членів  державної   атестаційної   комісії   з нормативно-правими документами  щодо   належної  організації та проведення   ДПА.

3.4. До  09  квітня  2019 року  оформити інформаційні стенди щодо державної підсумкової атестації з інформацією для учнів та батьків.  

4.Учителям  початкових  класів  Стрілець  Г.Й.,  Вербій  Л.М., Нерубенко М.Б.,  Шпільман  С.В.,  Коновал  Л.Б.,  Мудрі  О.В.,  Болєщук  М.М.:

4.1.Провести  ДПА  з  української  мови  та  математики  згідно  з  розкладом.

4.2.Результати  атестації:

4.2.1.Не  враховувати  під  час  виставлення  річних  оцінок  з  навчальних  предметів.

4.2.2. Оцінювати  відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за     № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти).

4.3. Формувати  зміст завдань для підсумкових контрольних робіт відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти

4. Секретарю – діловоду   Мацнар  Г.Є.  розмістити наказ на офіційному сайті  школи  до  07  квітня 2019 року.

5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю  за  собою.

Директор  школи                                                          С.М.  Мохорук                                                                                                        

З  наказом  ознайомлені:                                    Болєщук  М.М.

Стрілець  Г.Й.                                                      Шпільман  С.В.

Вербій  Л.М.                                                         Коновал  Л.М.

Нерубенко  М.Б.                                                   Мудра  О.В.

     

                                                                                              Додаток 1

                                                                                    «Затверджено»
                                                                     наказ ТЗОШ  І– ІІІ  ст.  № 23
                                                                                            від 05.04.2019 № 55

Розклад державної підсумкової  атестації учнів
4-х класів за курс початкової загальної середньої освіти

№ з/п

Дата  проведення

Час

 проведення

Клас

          Предмет

Кабінет

Кількість  учнів

Форма  проведення

1.

07.05.

2019

10.20

4 – А

Українська  мова

56

27

письмово

2.

07.05.

2019

09.25

4 – Б

Українська  мова

44

17

письмово

3.

07.05.

2019

09.25

4 – Б

Українська  мова

43

16

письмово

4.

07.05.

2019

09.25

4 – В

Українська  мова

49

16

письмово

5.

07.05.

2019

09.25

4 – В

Українська  мова

54

13

письмово

6.

07.05.

2019

10.20

4 – Г

Українська  мова

45

13

письмово

7.

07.05.

2019

10.20

4 – Г

Українська  мова

33

16

письмово

8.

07.05.

2019

10.20

4 –Ж

Українська  мова

54

15

письмово

9.

07.05.

2019

10.20

4 –Ж

Українська  мова

55

15

письмово

10

15.05.

2019

10.20

4 – А

Математика

56

27

письмово

11

15.05.

2019

09.25

4 - Б

Математика

44

33

письмово

12

15.05.

2019

10.20

4 – В

Математика

49

29

письмово

13

15.05.

2019

09.25

4 – Г

Математика

33

29

письмово

14

15.05

2019

09.25

4 –Ж

Математика

55

30

письмово

 

                                                                                                              Додаток 2

                                                                                                    «Затверджено»

                                                                               наказ   ТЗОШ  І– ІІІ  ст.  № 23
                                                                                            від 05.04.2019 № 55

Склад
державних  атестаційних комісій  для проведення державної  підсумкової атестації  учнів 4-х класів за курс початкової загальної середньої   освіти  Тернопільської  загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів № 23 у 2018/2019 навчальному році

№ з/п

Клас

Назва  предмета

Склад  комісії

Голова

Учитель

1.

4 – А

Українська  мова

Мохорук  С.М.

Стрілець  Г.Й.

2.

4 – Б

Українська  мова

Мохорук  С.М.

Болєщук  М.М.

Дмитрусь  О.Г.

Вербій  Л.М.

3.

4 – В

Українська  мова

Харковська  С.М.

НерубенкоМ.Б.

Дзядик  М.В.

Мудра  О.В.

4.

4 – Г

Українська  мова

Харковська  С.М.

Мудра  О.В.

Дмитрусь  О.Г.

Шпільман  С.В.

5.

4 – Ж

Українська  мова

Дзядик  М.В.

Болєщук  М.М.

Пасіка  Н.Ф.

Коновал  Л.Б.

6.

4 – А

Математика

Болєщук  М.М.

Стрілець  Г.Й.

7.

4 – Б

Математика

Болєщук  М.М.

Вербій  Л.М.

8.

4 – В

Математика

Дмитрусь  О.Г.

НерубенкоМ.Б.

9.

4 – Г

Математика

Мохорук  С.М.

Шпільман  С.В.

10.

4 – Ж

Математика

Харковська  С.М.

Коновал  Л.Б.

 

 

 

 

 

Авторизація
Загальні новини