Наказ від 31.01.2018 №32 "Про затвердження плану заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти"

14.03.2018   Administrator   Категорія: Документація

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23

Тернопільської міської ради

Тернопільської області                        __________________________________________________________________

вул. Чубинського,3, м. Тернопіль, 46020, тел. 0 (352) 26-54-03

e-mail: school23tr@ukr.net Код ЄДРПОУ 14030789

 

НАКАЗ

31.01.2018                                                                                                     № 32

 

Про затвердження плану заходів

щодо впровадження Концепції

Нової української школи в умовах

реформування початкової освіти

 

        З метою реалізації Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ, Концепції Нової української школи, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 19.01.2018 року № 11«Про затвердження плану заходів щодо впровадження  Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти  в Тернопільській області»,  наказу  управління  освіти  і науки  Тернопільської  міської  ради  від  25.01.2018 р. № 33  «Про  затвердження  плану  заходів  щодо  впровадження  Концепції  Нової  української  школи  в  умовах  реформування  початкової  освіти  у  м. Тернополі»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити План заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти згідно з додатком (додається).

2. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Болєщук М.М. забезпечувати:

2.1. Виконання плану заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи  в  умовах  реформування  початкової  освіти;

2.2. Комплектування 1-х класів обладнанням для діяльнісного навчання, враховуючи орієнтовний перелік засобів навчання, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 р. №1021.

2.3. Реєстрацію вчителів перших класів на сайті ed-era.com/nus для проходження навчання у веб-форматі за онлайн-курсом.

2.4. Подання до 20 березня, 20 травня 2018 року в ТКМЦ НОІМ інформації про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання  в обласне управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

2.5. Участь у тренінгах для вчителів майбутніх 1-х класів з проблеми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»  відповідно до затвердженого графіка.

2.6. Здійснення постійного методичного супроводу щодо запровадження нового Державного стандарту в початкових класах та координація їх роботи упродовж 2018-2019 н.р.

2.7. Створення на сайті школи рубрики на допомогу педагогам, батькам «Особливості організації освітнього процесу в умовах запровадження нового Державного стандарту».

2.8. Постійне оновлення інформації про впровадження нового Державного стандарту та реалізації заходів Концепції Нової української школи.

3. Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю  за  собою.

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                      С.М. Мохорук

 

 

 

Додаток до наказу 

                                                                                      План заходів

 

                 щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти

 

 

Напрям діяльності

Шляхи практичної реалізації

Термін виконання

Виконавці

  1. Інформаційне забезпечення
  1. Підготовка документів щодо поетапного переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти

Упродовж

2017-2018 н.р.

Мохорук  С.М.

Болєщук  М.М.

1.2. Створення  інформаційно - ресурсного  банку  даних:

- стану готовності школи до впровадження нових стандартів  початкової  освіти;

- картотеки науково-популярної та методичної літератури

До 25 травня

2018 року

Мохорук  С.М.

Болєщук  М.М.

Дзецюх  Л.І.

Шинкарук  Н.В.

1.3. Здійснення методичного супроводу педагогів з питань інтегрованого навчання першокласників та реалізації компетентнісного підходу до навчання

Упродовж

2018-2019 років

Болєщук  М.М.

Новічкова  Л.Л.

1.4. Створення на сайті школи рубрики «Працюємо за  новими  програмами  в 1 класі»

Січень-вересень 2018 року

Лукіянчук  Н.М.

  1. Навчально -

методичне

забезпечення

2.1. Впровадження заходів Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти з підготовки вчителів 1-их класів відповідно до змісту Державного стандарту Нової української  школи

Січень-серпень 2018 року

Мохорук  С.М.

Болєщук  М.М.

2.2. Планування роботи шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів, участь у міських методичних заходах (виїзні предметні студії, проблемні групи, тренінги, зустрічі з авторами підручників тощо)

Упродовж

2018-2019 років

Болєщук  М.М.

Новічкова  Л.Л.

Учителі  початкових  класів

2.3. Розробка матеріалів до постійно діючої рубрики «Батькам майбутніх першокласників Нової української школи» із залученням спеціалістів різних галузей (учителів, лікарів, логопедів, психологів, батьків) на  Сайті  школи.

Упродовж

2018-2019 років

Болєщук  М.М.

Пасіка  Н.Ф.

Стечишина  Л.М.

  1. Психологічний

супровід

упровадження

нового змісту

початкової

освіти

3.1.  Розробка та опрацювання методичних рекомендацій для практичного психолога щодо створення сприятливого середовища та діагностування готовності дітей до школи

Упродовж

2018-2019 років

Пасіка  Н.Ф.

3.2. Напрацювання аналітичних та методичних матеріалів  для психолого-педагогічного супроводу діяльності  консультативних центрів для батьків майбутніх  першокласників

Упродовж

2018-2019 років

Пасіка  Н.Ф.

4. Підсумково -аналітичний

4.1 Узагальнення матеріалів щодо виконання заходів впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти на засіданні  педагогічної  ради

Серпень

2018 року

Мохорук  С.М.

Болєщук  М.М.

Авторизація
Загальні новини