Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23

Тернопільської міської ради

Тернопільської області                        ____________________________________________________________________

вул. Чубинського,3, м. Тернопіль, 46020,  тел. 0 (352) 26-54-03

e-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 14030789

 

 

 

Стратегія  розвитку

закладу

на 2020-202роки

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Протокол  засідання 

                                                                     педагогічної     ради

                                                05.03.2020 р.  № 4            

 

 

Зміст

 

I.

ІІ.

Вступ

Паспорт

 

 

III.

Основні  шляхи  реалізації   стратегії  розвитку  закладу  на  2020-2024  роки.

1.Мережа  класів  та  контингент  учнів.                                                             

2. Розвиток  кадрового  потенціалу.

3. Основні  напрямки  освітнього  процесу.

4.Основні  напрямки  методичної  роботи.

5.Система  збереження  та  зміцнення  здоров’я  учасників  освітнього  процесу.

6. Розвиток  матеріально-технічної  бази  школи .

 

 

 

 

 

     
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         

 

І.ВСТУП

 1.1.Назва:

План розвитку Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 23  Тернопільської  міської  ради  Тернопільської  області

1.2.Мета плану розвитку ТЗОШ  І – ІІІ ст.  № 23 :

  - створення сучасного освітнього середовища, спрямованого на  пошук та впровадження  педагогіки  партнерства  та  принципу  дитиноцентризму.

1.3. Завдання:

- Підвищити якість освітніх послуг у відповідності з освітніми стандартами.

- створювати оптимальні умови для виявлення та розвитку творчої обдарованості  здобувачів  освіти.

- Забезпечувати:

• права дітей на вибір видів і форм діяльності,

• збереження та зміцнення здоров’я дітей;

• позитивний імідж навчального закладу.

- Здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів.

 - Готувати  випускників  закладу,  здатних  до  успішної  самореалізації  в  суспільстві,  що  володіють  ключовими  життєвими  компетентностями  та  наскрізними  вміннями  Нової  української  школи – особистостей,  інноваторів,  патріотів.

1.4. Місія закладу:

Кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного та суспільного блага.

 

                                                   ІІ. ПАСПОРТ

2.1.  Повна  офіційна  назва:

        Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 23  Тернопільської  міської  ради  Тернопільської  області

        Номер  акредитаційного  свідоцтва: АОО  № 329503

         Ліцензія  на  впровадження  освітньої  діяльності  за  складником  системи  освіти – повна  загальна  середня  освіта: Розпорядження  голови  Тернопільської  обласної  державної  адміністрації  від  02.05.2018  №  352 - од

          Поштова  адреса: вул. Павла Чубинського, 3,  м. Тернопіль,    Україна,  46020

          Телефон:  (0352)  265403

           Електронна  адреса: [email protected]

2.2. Координатор  Плану  розвитку  закладу:  Мохорук  Степан  Михайлович,  директор  Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 23  Тернопільської  міської  ради  Тернопільської  області, «спеціаліст  вищої  категорії,  старший  учитель,  Відмінник  освіти  України»,  вчитель  трудового  навчання  та  креслення.

2.3. Нормативно – правове  забезпечення:

План  розвитку  закладу  розроблено  відповідно  до  Конституції  України,  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну  загальну  середню  освіту»,  Концепції  «Нова  українська  школа»,  Концепції  національно – патріотичного  виховання  дітей  і  молоді  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  інших  законодавчих  та  підзаконних  актів  законодавства  України  у  сфері  освіти  і  науки,  рішень  (розпоряджень)  засновника / уповноваженого  ним  органу,  власних  установчих  документів.

2.4. Термін  реалізації:  2020 – 2024  роки

 

 

  ІІІ. ПЛАН  РОЗВИТКУ  ЗАКЛАДУ  НА  2020 – 2024  РОКИ

3.1. Мережа  класів  та  контингент  учнів:

     Станом  на  01  вересня  2019  року  в  школі  функціонує  41  клас,  у  яких  навчається  1165  учні,  середня  наповнюваність  становить  28  учнів.  Учні  1 – 11  класів  працюють  у  п’ятиденному  режимі.

 

Кла-си

2019 - 2020

2020 -2021

2021 -2022

2022 -2023

2023 -2024

К – ть  класів

К-ть  учнів

К – ть  класів

К-ть  учнів

К –ть  класів

К-ть  учнів

К – ть  класів

К-ть  учнів

К – ть  класів

К-ть  учнів

1

5

147

5

150

5

150

5

150

5

150

2

5

148

5

150

5

150

5

150

5

150

3

4

122

5

150

5

150

5

150

5

150

4

5

135

4

122

5

150

5

150

5

150

5

5

135

5

130

4

120

5

145

5

140

6

3

95

5

135

5

130

4

118

5

145

7

4

118

3

90

5

135

5

130

4

118

8

3

98

4

114

3

90

5

135

5

130

9

3

90

3

98

4

100

3

90

5

135

10

2

38

2

43

2

50

2

50

2

50

11

2

39

2

37

2

50

2

50

2

50

Усього

41

1165

42

1219

45

1275

46

1318

48

1551

                       

 

3.2  Розвиток  кадрового  потенціалу:

     Станом  на  01 вересня  2019  року  у  закладі  працюють  90  педагогічних  працівників,  з  них  2  вихователі  групи  продовженого  дня, 1  практичний  психолог,  1  учитель – логопед,  1  асистент  учителя  в  класі  з  інклюзивним  навчанням,  2  вчителі – сумісники,  2  бібліотекарі,  3 вчителі  у  відпустці  по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  трирічного  віку.

     Із  загальної  кількості  педагогічних  працівників  мають  такі  кваліфікаційні  категорії:

«спеціаліст  вищої  категорії» - 53,  «спеціаліст  першої  категорії» - 13,  «спеціаліст  другої  категорії» - 11,  «спеціаліст» - 13,    «вчитель-методист» - 13 , «старший учитель - 32»

 

Стаж  педагогічної  роботи:

 

До  3 – х  років

Від  3  до  10  років

Від  10  до  20  років

20  років  і  більше

Педагогічних  працівників

13

15

16

46

 

     У  закладі  працює  27  учителів  пенсійного  віку  (початкові  класи,  українська  мова  та  література,  зарубіжна  література,  математика,  історія,  біологія,  географія,  фізика,  фізична  культура,  трудове  навчання,  англійська  мова).  

 

Потреба  в  кадровому  забезпеченні  на  2020 – 2024  роки:

2020 р.

Образотворче  мистецтво

Математика

 

2021 р.

Біологія

Фізична  культура

Українська  мова  та  література

2022 р.

Трудове  навчання

Зарубіжна  література

 

2023р.

Історія

Початкові  класи

 

2024р.

Географія

Фізика

3.3.  Основні  напрямки  освітнього  процесу:

      Педагогічний  колектив  школи  усвідомлює,  що  інструментом  становлення  нової  освіти  є  інноваційна  діяльність,  яка  полягає  у  внесенні  якісно  нових  елементів  в  освітній  процес.

     Розроблено  Освітні  програми  І,  ІІ  та  ІІІ  ступенів  Тернопільської  ЗОШ  № 23.  Розподіл  навчального  навантаження  на  тиждень  окреслено  у  навчальних  планах  для  учнів  1 – 11  класів.  При  визначенні  варіативної  складової  враховано  особливості  організації  освітнього  процесу  у  школі  та  індивідуальні  освітні  потреби  учнів,  рівень  навчально – методичного  та  кадрового  забезпечення  закладу.  Гранична  наповнюваність  класів  та  тривалість  уроків  встановлено  відповідно  до  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту».

     Основними  формами  організації  освітнього  процесу  в  закладі  є  різні  типи  уроків:

- формування  компетентностей;

- розвитку  компетентностей;

- перевірки  та  / або  оцінювання  досягнення  компетентностей;

- корекції  основних  компетентностей;

- комбінований  урок.

     Формами  організації  освітнього  процесу  є  також  екскурсії,  конференції,  інтерактивні,  інтегровані  та  бінарні  уроки  тощо.

     Освітній режим Тернопільської  ЗОШ  № 23  повністю  підпорядковано  завданню  зміцнення  і  збереження  здоров’я  дітей  та  надання  їм  якісних  освітніх  послуг.

    У  закладі  створено  необхідні  умови  для  навчання  дітей  з  особливими  освітніми  потребами.  З  2016 – 2017  навчального  року  функціонує  клас  з  інклюзивним  навчанням.

     Педагогічний  колектив  школи  постійно  працює  над  підвищенням  ефективності  та  результативності  освітнього  процесу  та  удосконаленням  роботи  зі  здібними  та  обдарованими  учнями.

     Результатами  систематичної  роботи  вчителів  є  участь  та  перемоги  учнів  у  ІІ – ІІІ  етапах  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних  предметів,  у  міських  альтернативних  олімпіадах  «Надія  Тернополя»,  «Психотерапевт  власного  Я».  Учні  школи  щорічно  беруть  активну  участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з математики «Кенгуру»,  Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»»,  Міжнародному конкурсі з інформатики «Бебрас», Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», Міжнародній грі знавців світової літератури «Sunflower».

     Ведеться щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, з’ясовуються та аналізуються причини пропусків. У результаті комплексу організаційних заходів досягається  підвищення відсотка відвідування учнями навчальних занять.

 

          Основні  напрямки  виховної  роботи   школи

Найважливішою  складовою  національної  системи  освіти  завжди  було і залишається  виховання  підростаючого  покоління. 

Мета виховної  роботи: сприяння  в  розвитку  пізнавальної . творчої . активної  особистості;  розвиток природних   здібностей,  уяви  і продуктивного  мислення  з  гуманістичним  світосприйняттям  і  почуттям відповідальності  за  долю  України,  її  народу;  виховання  естетичних  смаків; ведення  здорового  способу  життя.

Основні завдання:

1.Формування  основ  наукового  світогляду,  пізнавальної  активності  і культури  розумової  праці, вироблення  уміння  самостійно  здобувати  знання, застосовувати  їх  у своїй  практичній  діяльності.

2. Виховання  почуття  любові  до  Батьківщини  і  свого  народу  як  основи духовного  розвитку  особистості,  шанобливе  ставлення  до  історичних пам’яток.

3.Сприяти  формуванню  навичок  самоврядування,  соціальної  активності  і відповідальності  в  процесі  практичної  громадської  діяльності,  правової культури,  вільного  володіння  державною  мовою,  засвоєння  основ державного  і кримінального  права,  активної  протидії  випадкам  порушення законів.

4. Підготовка  випускників  до  свідомого  вибору  професії.

5. Залучення  до активної  екологічної  діяльності,  формування  основ естетичної  культури,  гармонійний  розвиток  духовного,  фізичного  та психічного  здоров’я.

6.Затвердження  культури  здорового  способу  життя.

Шляхи реалізації

1.Організація і проведення  засідань  МО  класних  керівників  відповідної тематики;

2. Створення  безпечного  толерантного  середовища  шляхом  удосконалення соціального  захисту  учнів, у тому  числі  дітей  пільгових  категорій;

3. Здійснювати  соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт,  дітей під опікою, дітей, які  знаходяться  в складних  умовах  проживання,   дітей з неповних та малозабезпечених  сімей,  дітей–інвалідів,  дітей,  які  проживають  в  сім’ях групи  ризику,  дітей з  багатодітних  сімей та з сімей  учасників  АТО.

4. Мобілізація  загальнолюдських  цінностей  як  ресурсу  особистісного зростання  школярів .

5. Створити  оптимальні  умови  для  виявлення,  розвитку  й  реалізації потенційних  можливостей  обдарованих  дітей  у всіх  напрямах: інтелектуальному,  творчому,  спортивному,  естетичному.

6. Організувати  діяльність  закладу  освіти  як  зразок  демократичного правового  простору  та  позитивного  мікроклімату  через  структуру шкільного і  класного  учнівського  самоврядування,  стимулювання внутрішньої  і  зовнішньої  активності  учнів,  їх  посильної участі  у  справах учнівського  колективу;

7. Впровадження  активних  форм  виховної  роботи  шляхом  застосування інноваційних  методів  та прийомів.

  Психолого-педагогічний аспект

Мета: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

• індивідуальних  особливостей;

• здібностей;

• умінь та навичок.

Основні завдання:

1. Створення:

– ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

– умов для  соціальної  самореалізації  учасників  освітнього  процесу;

– умов  для позитивної  адаптації  учнів  до навчання у школі.

2. Посилення  впливу  шкільного  та сімейного  виховання  на  формування:

• стійкої  мотивації до здобуття  освіти;

• високої  духовної  культури;

• моральних  переконань;

• трудового виховання дітей.

3. Забезпечення  якісного  психолого-педагогічного  супроводу  освітнього процесу.

4. Практичне  забезпечення  корекційно-розвивальної  роботи:

• діагностики  особистісного  розвитку;

• ціннісних  орієнтацій;

• соціального  статусу;

• виявлення  вад  і проблем  соціального  розвитку дитини.

5. Орієнтація  на соціально-психологічну  профілактику  негативних  явищ  в освітньому  середовищі,  профілактику  девіантної  поведінки,  булінгу.

Шляхи реалізації:

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

• здібностей;

• схильностей;

• потреб;

• відстеження  динаміки і розвитку  обдарованих  та  здібних  учнів  та  дітей,  які потребують  особливої  педагогічної  уваги.

2. Консультації  та  навчання  батьків,  проведення  батьківських  всеобучів.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах  освітнього  процесу.

4. Морально-культурний  особистий  досвід  учасників  освітнього  процесу.

  Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

– має  активну  позицію  щодо  реалізації  ідеалів і цінностей  України,  прагне змінити на краще своє  життя і життя  своєї  країни;

– є  особистістю,  якій  притаманні  демократична  громадянська  культура, усвідомлення взаємозв’язку  між  індивідуальною  свободою, правами  людини та її громадянською  відповідальністю;

– уміє  грамотно  сприймати  та  уміє  аналізувати  проблеми  суспільства, бути конкурентноспроможним  на ринку праці,  впевнено  приймати  сучасні  реалії ринкових  відносин,  використовувати  свої  знання  на  практиці;

– уміє  критично  мислити;

– здатний  до  самоосвіти  і  саморозвитку;

– відповідальний,  уміє  використовувати   набуті  компетенції  для  творчого розв’язання  проблеми;

– уміє  опрацювати  різноманітну  інформацію.

 

     Для  систематичного  контролю  за  станом  викладання  навчальних  предметів  та  рівня   компетентностей  учнів  складено  перспективний  план  внутрішньошкільного  контролю.

     Перспективний  план  вивчення  стану  викладання  навчальних  предметів,  рівня  навчальних  досягнень  учнів  початкових  класів

2019 – 2020 н.р.

Українська  мова  (3 – 4  класи),  трудове  навчання.

2020 – 2021 н.р.

Основи  здоров’я  та  фізична  культура, природознавство

2021 – 2022 н.р.

Українська  мова,  англійська  мова 

2022 – 2023 н.р.

Математика,  музичне  та  образотворче  мистецтво

2023 – 2024 н.р.

Я  досліджую  світ

 

Перспективний  план  вивчення  стану  викладання  навчальних  предметів,  рівня  навчальних  досягнень  учнів  5 - 11 класів

2019 – 2020 н. р.

Зарубіжна  література,  географія,  біологія,  хімія.

2020 – 2021 н. р.

Англійська  мова,  фізика,  фізична  культура,  основи  здоров’я

2021 – 2022 н. р.

Історія  України,  правознавство,  трудове  навчання  та  технології,  етика

2022 – 2023 н. р.

Всесвітня  історія,  інформатика,  предмети  художньо – естетичного  циклу

2023 – 2024 н. р.

Українська  мова та  література,  математика.

 

 

3.4.  Основні  напрямки  методичної  роботи:

     Учасники  освітнього  процесу  свідомі  того,  що  важливим  в  організації  науково – методичної  роботи  сучасної  школи  є  орієнтація  вчителів  на  творчість,  організацію  науково – пошукової,  дослідницької,  експериментальної  роботи,  на  пошуки  більш  досконалих  педагогічних  технологій.  Саме  на  організацію  процесу  підвищення  професійної  майстерності  вчителів  в  освітньому  процесі  і  спрямована  система  методичної  роботи  в  школі. 

     За  останні  роки  спостерігається  позитивна  динаміка  результативності  педагогічної  діяльності,  професійного  рівня  і  педагогічної  майстерності вчителів  школи. 

Упродовж  наступних  п’яти  років  педагогічний  колектив  школи  реалізовуватиме  науково – методичну  роботу  у  таких  напрямках:

- застосування інформаційно – комунікаційних  технологій  в  освітньому  процесі;

- упровадження  заходів,  спрямованих  на  формування  академічної  доброчесності  учасників  освітнього  процесу;

 - участь  педагогів  у  Всеукраїнському  конкурсі  «Учитель  року»,  у  міському  конкурсі  «Парадигма  освітніх  інновацій»,  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних  конкурсах  для  педагогічних  працівників;

- участь  педагогічних  працівників  у  роботі  Освітнього  трансфер – містечка  інноваційних  можливостей;

- продовження  роботи  у  форматі  пілотного  Всеукраїнського  проєкту  «Вивчай  та  розрізняй:   інфо – медійна  грамотність»; 

 - популяризація  досвіду  та  методики  роботи  з  дітьми  з  особливими  освітніми  потребами  в  класі  з  інклюзивним  навчанням;

 - проведення  нетрадиційних  форм  педагогічної  ради,  зокрема  присвячених  питанням  організації  науково – методичної  роботи  школи;

- проведення  загальношкільних  методичних  заходів  та  випуск  методичних  бюлетенів,  експрес – звітів  тощо;

- створення  умов  для  активної  постійно  діючої  системи  безперервної  освіти  педагогів  та  залучення    їх   до  організації  освітнього  процесу  у  системі  неперервної  післядипломної  освіти  при  ТКМЦ НОІМ;

- надання  методичної  допомоги  молодим  учителям  та  учителям – стажистам;

- оприлюднення  творчих  здобутків  педагогів  школи  в  інтернет – ресурсах  та  ін.

 

3.5. Система  збереження  та  зміцнення  здоров’я  учасників  освітнього  процесу:

      Обов’язковою  умовою  використання  сучасних  педагогічних,  інформаційно – комунікаційних    технологій  є  збереження  фізичного  та  психічного  здоров’я    учасників  освітнього  процесу,  формування  позитивного  ставлення  до  здорового  способу  життя.  Збереження  здоров’я  дітей  належить  до  пріоритетних  завдань  ТЗОШ  І – ІІІ ст. № 23.  Тому  формування  навичок  здорового  способу  життя  та  безпечної  поведінки  здійснюється  не  лише  в  рамках  предметів  «Фізична  культура»,   «Основи  здоров’я»,    «Я  досліджую  світ»,  а  інтегрується  у  змісті  всіх  предметів  інваріантної  та  варіативної  складових навчального  плану.  Вчителі  школи  на  уроках  звертають  особливу  увагу  на  формування  такої  ключової  компетентності  учнів  як  «Екологічна  грамотність  і  здорове  життя».

     Основні  завдання  щодо  збереження  та  зміцнення  здоров’я  учасників  освітнього  процесу:

- створення  у  закладі  цілісної  системи  позитивного  підходу  до  здорового  способу  життя,  забезпечення  якісної  підготовки  здоров’язберігаючих  технологій  навчання  та  виховання;

- організація,  участь  та  проведення  загальношкільних  та  загальноміських  заходів «День  здоров’я»,  «День  безпеки  основ  життєдіяльності», «Збалансоване  харчування – запорука  здоров’я»;

 «Ігри  патріотів»,  «Перші  кроки»,  «Олімпійське  лелеченя»,  «Спортивна  сім’я»,  «Спорт  для  всіх»  тощо; 

- створення  науково – інформаційного  простору  з  питань  збереження  та  зміцнення  здоров’я  учасників  освітнього  процесу;

- розширення  та  урізноманітнення  шляхів  взаємодії  школи,  батьків  і  громадськості  в  контексті  зміцнення  здоров’я;

- формування  ціннісних  орієнтацій,  спрямованих  на  здоровий  спосіб  життя,  створення  оптимальних  умов  для  збереження  та  зміцнення  здоров’я  дітей.

 

Перспективний план покращення матеріально-технічної бази

навчального закладу

 

Вид робіт

2020

2021

2022

2023

2024

Ремонт

Обладнання майстерень,

ремонт спортзалу

 Ремонт  коридорів І  і II поверху, ремонт їдальні та харчоблоку, туалетів

Ремонт спортзалу початкової школи та туалетів

Ремонт актової зали, поточний ремонт   інших приміщень

Ремонт  кабінетів адміністра-ції,

поточний ремонт інших приміщень

Придбан-ня

 Столи учнівські – 150шт.;

меблева стінка

Комп’ютери -10шт.,

мультимедій-ний проектор-1шт.,

меблева стінка

 

Комп’ютери – 10 шт.,

принтери-3шт.

Комп’ютери – 10шт.;

 принтер – 1 шт.

Комплект меблів –

1 шт.; Комп’ютер – 1 шт.; Принтер – 1 шт.

Заміна

Заміна зливних бачків-10шт.,

Заміна змішувачів-8 шт.,

ламп

 

Заміна змішувачів 10шт.,

ламп

Заміна автоматів в щитках,

ламп

Заміна автоматів та ламп