Моніторинг навченості здобувачів освіти 5-11 класів за 2021-2022 н.р.

17.06.2022   Administrator   Категорія: Моніторинг якості освіти

Моніторинг навченості здобувачів освіти 5-11 класів

 Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23 Тернопільської міської ради Тернопільської області за 2021-2022 н.р.

 

 

Предмети суспільно-гуманітарного циклу

 

     Класи

Україн. мова

Україн. літ-ра

Зарубіжна літ-ра

Англ. мова

Історія Україн

Всесв. історія

Право-   знавст

Громадянська освіта

5-А

75%

76%

60%

81%

76%

-

-

-

5-Б

73%

84%

80%

72%

73%

-

-

-

5-В

71%

68%

80%

69%

78%

-

-

-

5-Г

67%

69%

77%

79%

78%

-

-

-

6-А

74%

80%

75%

75%

-

74%

-

-

6-Б

75%

78%

70%

72%

-

65%

-

-

6-В

70%

78%

69%

71%

-

68%

-

-

6-Г

63%

64%

75%

77%

-

68%

-

-

6-Ж

64%

71%

89%

74%

-

52%

-

-

7-А

66%

58%

53%

53%

54%

59%

-

-

7-Б

58%

65%

61%

63%

63%

61%

-

-

7-В

57%

60%

72%

63%

59%

59%

-

-

7-Г

57%

61%

67%

60%

59%

68%

-

-

7-Ж

80%

80%

72%

80%

74%

93%

-

-

8-А

66%

71%

62%

55%

93%

83%

-

-

8-Б

85%

86%

73%

74%

64%

74%

-

-

8-В

62%

69%

75%

68%

76%

79%

-

-

9-А

68%

84%

72%

80%

80%

66%

76%

-

9-Б

59%

57%

59%

68%

64%

66%

63%

-

9-В

70%

70%

70%

70%

70%

74%

77%

-

9-Г

71%

79%

68%

66%

76%

74%

63%

-

10-А

74%

86%

81%

82%

68%

68%

-

73%

10-Б

77%

79%

81%

69%

69%

73%

-

80%

11-А

78%

86%

93%

86%

71%

78%

-

-

11-Б

91%

95%

92%

89%

91%

91%

-

-

 

 

     Класи

Предмети математично-природничого циклу

 

 

Матема-тика

Алгеб-ра

Геометр

Фізика

Інфор-матика

Приро-знавс.

Геогра-фія

Біоло- гія

Хімія

Основи здоров.

5-А

81%

-

-

-

82%

71%

-

-

-

82%

5-Б

74%

-

-

-

75%

67%

-

-

-

78%

5-В

65%

-

-

-

74%

64%

-

-

-

86%

5-Г

70%

-

-

-

79%

61%

-

-

-

79%

6-А

75%

-

-

-

79%

-

78%

61%

-

76%

6-Б

63%

-

-

-

77%

-

67%

57%

-

74%

6-В

64%

-

-

-

74%

-

   58%

57%

-

73%

6-Г

65%

-

-

-

79%

-

65%

55%

-

71%

6-Ж

71%

-

-

-

70%

-

64%

78%

-

74%

7-А

-

56%

53%

53%

66%

-

51%

58%

62%

66%

7-Б

-

62%

61%

63%

75%

-

61%

56%

63%

67%

7-В

-

59%

57%

59%

68%

-

58%

72%

68%

72%

7-Г

-

58%

53%

52%

73%

-

52%

64%

63%

64%

7-Ж

-

76%

72%

65%

88%

-

72%

68%

72%

80%

8-А

-

60%

62%

57%

64%

-

62%

69%

64%

73%

8-Б

-

60%

61%

61%

75%

-

74%

70%

68%

82%

8-В

-

70%

69%

68%

72%

-

69%

66%

66%

76%

9-А

-

64%

62%

65%

74%

-

84%

67%

72%

82%

9-Б

-

57%

57%

53%

57%

-

61%

53%

66%

71%

9-В

-

64%

61%

64%

70%

-

73%

62%

67%

78%

9-Г

-

53%

53%

64%

67%

-

67%

64%

72%

87%

10-А

60%

-

-

70%

72%

-

79%

75%

68%

-

10-Б

71%

-

-

69%

72%

-

78%

69%

65%

-

11-А

69%

-

-

71%

82%

-

78%

72%

66%

-

11-Б

82%

-

-

86%

93%

-

93%

89%

72%

-