Моніторинг навченості здобувачів освіти 5-11 класів за І семестр 2022-2023 н.р.

22.02.2023   Administrator   Категорія: Моніторинг якості освіти

АНАЛІЗ

МОНІТОРИНГУ НАВЧЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 5-11 КЛАСІВ

ЗА І СЕМЕСТР 2022-2023 н.р.

    Головне завдання розвитку системи моніторингу в школі – отримання об’єктивної інформації про якість надання освітніх послуг, оперативне прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що сприятимуть розвитку галузі й усуватимуть недоліки в навчально-виховному процесі.

    Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про моніторинг якості освіти у школі, згідно з річним планом роботи школи, з метою відстеження динаміки навчальних досягнень було здійснено моніторинг закінчення І семестру 2022-2023 навчального року.

           Мета даного моніторингу:

  • дослідження  рівня навчальних досягнень учнів за семестр;
  • організація аналітико-методичного забезпечення роботи з об’єктивності оцінювання учнів та формування шляхів корекції у подальшій роботі;
  • визначення потенційно здібних учнів;
  • визначення навчальних предметів, які викликають найбільші утруднення в учнів під час освітньої діяльності.

    Показник якості навченості – комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли здобувачі освіти школи за І семестр 2022-2023 н.р. відповідно до запланованих  завдань  освітнього  процесу.

    За підсумками навчального семестру 52 учні  мають  навчальні  досягнення  з  усіх  предметів   високого  рівня.  Високий рівень ще могли б мати учні,   рівень навченості яких  близький до 10,  47 учнів  мають одну-дві «дев’ятки». Думаю,  що  на  кінець  року -  це будуть учні з високим рівнем  навчальних  досягнень.

    Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного освітнього рівня навченості. 

    За результатами моніторингу навчальних досягнень  учнів 5-11 класів за І семестр 2022-2023 н.р. найвищий ПЯН у таких класах: 5-Г (86%), 5-Б (79%), 6-А (78%), 5-А (77%),  5-Ж (77%), 10-А (76%), 8-Ж (75%), 6-Б (75%), 7-А (74%), 11-А(74%).

Результати моніторингу навченості здобувачів освіти 5-11 класів за І семестр 2021-2022 н. р. відображено у діаграмах.

    Аналіз якості рівня навчальних досягнень здобувачів освіти показує, що причиною виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід освітнього процесу, недостатня система роботи з учнями початкового рівня  навчальних  досягнень, та  тих,  що пропускають навчальні заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів з батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень навчальних досягнень здобувачів освіти через платформу «Єдина школа».

    Основним фактором впливу на ПЯН залишається недостатнє володіння і практичне втілення педагогічних  компетентностей, але найголовнішою проблемою є змішане навчання з використанням технологій дистанційного навчання в умовах ситуації, що склалася та негативне ставлення учнів до навчання.