Інструкція з охорони праці для адміністрації загальноосвітнього навчального закладу

01.05.2024   Administrator   Категорія: Охорона праці

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція з охорони праці №1
для директора загальноосвітнього навчального закладу


1. Загальні вимоги з охорони праці
1.1. До роботи директором начального закладу допускається особа, що має вищу професійну освіту, стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах, пройшла медичний огляд, навчання з охорони праці та пожежної безпеки, яка немає протипоказань до виконання своїх обов'язків.
1.2. Директор навчального закладу повинен діяти згідно з посадовою інструкцією, інструкцією з охорони праці для директора школи, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених режимів праці та відпочинку.
1.3. Директор школи у своїй роботі повинен:

 • знати свої посадові обов'язки та інструкції з охорони праці
 • організувати роботу щодо створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу у відповідності з діючим законодавством про працю, міжгалузевими та відомчими нормативними документами, іншими локальними актами з охорони праці та Статутом навчального закладу;
 • забезпечувати безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, устаткування і вживати заходів щодо приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці. Своєчасно організовувати огляди, ремонт будівлі та території навчального закладу;
 • призначати наказом відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах та всіх інших приміщеннях навчального закладу;
 • виносити на обговорення ради (педагогічної, піклувальної тощо), адміністративної наради або загальних зборів трудового колективу питання організації роботи з охорони праці;
 • організувати забезпечення працівників навчального закладу та учнів (при проведенні суспільно-корисної праці) спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з діючими типовими нормами та інструкціями.
 • здійснювати заохочення працівників навчального закладу за активну роботу зі створення та забезпечення здорових і безпечних умов під час проведення навчального процесу, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про працю, правил і норм з охорони праці;
 • проводити профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності працівників, учнів;
 • організувати в установленому порядку роботу комісій з приймання навчального закладу до нового навчального року;
 • негайно повідомляти про груповий, тяжкий нещасний випадок, випадок із смертельним наслідком безпосередньо вищому керівнику органу управління освітою, батькам потерпілого (потерпілих) або особам, що їх замінюють, вживати всіх можливих заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок, забезпечити необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування згідно з чинним положенням;
 • укладати і організувати спільно з профспілковим комітетом виконання щорічних угод з охорони праці. Підводити підсумки виконання угоди з охорони праці 1 раз на півріччя;
 • затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом інструкції з охорони праці для працівників. В установленому порядку організовувати перегляд інструкцій (не рідше одного разу на п'ять років);
 • планувати в установленому порядку періодичне навчання працівників навчального закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на курсах та семінарах, що організовуються органами управління освітою та охороною праці;
 • вживати заходів спільно з профспілковим комітетом, батьківською громадськістю щодо поліпшення організації харчування учнів, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього розпорядку
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил з охорони праці при організації навчального процесу з учнями.

1.4. При роботі директором навчального закладу, можливий вплив на нього таких шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використання несправних електричних приладів (телевізора, магнітофона, комп'ютера, ксерокса, сканера тощо);
 • ураження струмом при включенні і користуванні апаратурою ТЗН (технічні засоби навчання);
 • при порушенні правил охорони праці;
 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також зорове стомлення при тривалій роботі з документами і на комп'ютері;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання та електромагнітні поля при роботі з комп'ютером.

1.5. Директор зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, положень інструкції з охорони праці і техніки безпеки для директора школи, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також шляхи евакуації при пожежі, вміти користуватися ручним пожежним сповіщувачем, кнопкою «Тривога».
1.6. У процесі роботи директор зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.7. У разі невиконання або порушення інструкції з охорони праці директора школи, директор притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, за необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи
2.1. Перевірити справність електроосвітлення в кабінеті.
2.2. Провітрити приміщення кабінету.
2.2. Провести підготовку робочої зони для безпечного проведення роботи:

 • включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.);
 • провести перевірку оснащеності робочого місця, візуально перевірити справність встановлених вимикачів і розеток;
 • перевірити справність персонального комп'ютера та принтера, іншого обладнання та електропроводки на видимі пошкодження.

3. Вимоги з охорони праці під час роботи
3.1. Виконувати вимоги особистої гігієни і безпеки праці.
3.2. Користуватися при роботі справною електроапаратурою.
3.3. Дотримуватися чистоти й порядоку на робочому місці.
3.4. Дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (порошковим вогнегасником).
3.5. При недостатній освітленості робочого місця для додаткового освітлення користуватися настільною лампою.
3.6. При роботі з використанням комп'ютера, ксерокса, ТЗН дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електромережі та не відключати від неї прилади мокрими та вологими руками;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо при роботі принтера, ксерокса

.
3.7. При роботі з використанням комп'ютера керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері», а при роботі ксерокса - «Інструкцією з охорони праці при роботі з копіювально-розмножувальним апаратом».
3.8. Для підтримки здорового мікроклімату слід через кожні 2 год роботи провітрювати приміщення; відкриваючи фрамугу, бути особливо обережним при фіксуванні її у відкритому положенні.
3.9. При тривалій роботі з документами і на комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку познотонічного стомлення, через кожну годину робити перерву на 10-15 хв, під час якої слід виконувати комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи та хвилинки.
3.10. Протягом робочого часу директор навчального закладу:

 • вживає заходів спільно з медичною сестрою щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи з учнями та працівниками;
 • забезпечує навчально-трудове навантаження працюючих, учнів з урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку;
 • забороняє проведення навчально-виховного процесу при наявності небезпечних умов для здоров'я і життя учнів та працівників;
 • здійснює фінансування заходів щодо забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності, оплату листків тимчасової непрацездатності і доплату працівникам за роботу в несприятливих умовах праці;
 • несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов навчального процесу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після завершення роботи директорові необхідно відключити від електричної мережі персональний комп'ютер та периферійні пристрої.
4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію.
4.3. Перевірити протипожежний стан робочого кабінету.
4.4. Провітрити приміщення, закрити вікна, фрамуги, вимкнути всі освітлювальні прилади, закрити двері кабінета на ключ.
4.5. Про всі недоліки, відзначених під час роботи, повідомити заступникові директора з АГЧ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. При отриманні травми, негайно звернутися за медичною допомогою до медичного кабінету.
5.3. У разі появи несправності в роботі комп'ютера, ксерокса, ТЗН (сторонній шум, іскріння, запах гару) негайно вимкнути електроприлад від електромережі та повідомити про це заступникові директора з АГЧ. Роботу продовжувати тільки після усунення виниклої несправності.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) негайно повідомити про це працівників, включивши систему оповіщення про пожежу, повідомити до найближчої пожежної частини за телефоном 101, начальнику управління освіти. Здійснювати контроль за проведенням евакуації учнів, працівників, цінних документів на евакуаційний майданчик, за організацією зустрічі пожежної команди, забезпечити гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння до прибуття пожежних.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція №2

з охорони праці
для заступника директора з навчально-виховної роботи (НВР)


1. Загальні вимоги з охорони праці
1.1. До роботи заступником директора з навчально-виховної роботи (НВР) допускаються особи, які мають вищу професійну освіту, стаж роботи не менше п'яти років на педагогічних чи керівних посадах, пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд та не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Заступник директора повинен дотримуватись інструкції з охорони праці для заступника директора з НВР у школі, інструкції з пожежної безпеки, правил гігієни праці.
1.3. Заступник директора з НВР у своїй роботі повинен:

 • знати й виконувати свої посадові обов'язки, інструкцію з охорони праці для заступника директора школи з навчально-виховної роботи, інші інструкції з охорони праці при виконанні робіт;
 • пройти вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку (згідно з графіком роботи);
 • виконувати вимоги особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце;
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил охорони праці, охорони життя і здоров'я дітей під час організації навчально-виховного процесу.

1.4. При виконанні посадових обов'язків, на заступника директора з НВР можливий вплив таких шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використання несправних електричних приладів;
 • ураження струмом при включенні й користуванні технічними засобами навчання (ТЗН);
 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також зорове стомлення при тривалій роботі з документамитаі на комп'ютері;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання та електромагнітні поля при роботі на комп'ютері.

1.5. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити про це директору навчального закладу, при несправності обладнання – припинити роботу та повідомити директору, його заступнику з АГЧ.
1.6. Заступник директора з НВР зобов'язаний дотримуватися протипожежного режим закладу, правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також напрямки евакуації при пожежі.
1.7. У разі невиконання або порушення інструкції з охорони праці для заступника директора з НВР школи, заступник директора притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, за необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи
2.1. Перевірити справність електроосвітлення в кабінеті.
2.2. Провітрити приміщення кабінету.
2.2. Провести підготовку робочої зони для безпечного проведення роботи:

 • включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.);
 • провести перевірку оснащеності робочого місця, візуально перевірити справність встановлених вимикачів і розеток;
 • перевірити справність персонального комп'ютера та принтера, іншого обладнання та електропроводки на видимі пошкодження.

3. Вимоги з охорони праці під час роботи
3.1. Виконувати вимоги особистої гігієни і безпеки праці.
3.2. Користуватися при роботі тільки справною апаратурою ТЗН, оргтехнікою.
3.3. Дотримуватися чистоти та порядоку на робочому місці.
3.4. Дотримуватися порядку і не захаращувати робоче місце, шляхи евакуації паперами, книгами, сторонніми предметами тощо.
3.5. Дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (порошковим вогнегасником).
3.6. При недостатній освітленості робочого місця для додаткового освітлення користуватися настільною лампою.
3.7. При роботі з оргтехнікою (комп'ютер, ксерокс тощо), ТЗН дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електромережі та не відключати від неї прилади мокрими та вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення та виключення оргтехніки, ТЗН, не порушувати технологічних процесів;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо при роботі з оргтехнікою.

3.8. При роботі з використанням комп'ютера керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері», а при роботі з використанням ксерокса - «Інструкцією з охорони праці при роботі з копіювально-розмножувальним апаратом».
3.9. Для підтримки здорового мікроклімату слід через кожні 2 год роботи провітрювати приміщення; відкриваючи фрамугу, бути обережним при фіксуванні її у відкритому положенні.
3.10. При тривалій роботі з документами і на комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобіганню розвитку познотонічного стомлення, через кожну годину робити перерву на 10-15 хв, під час якої слід виконувати комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи та хвилинки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Після завершення роботи заступникові директора з НВР необхідно відключити від електричної мережі персональний комп'ютер та периферійні пристрої.
4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію.
4.3. Перевірити протипожежний стан робочого кабінету.
4.4. Провітрити приміщення, закрити вікна, фрамуги, вимкнути всі освітлювальні прилади, закрити двері кабінета на ключ.
4.5. Про всі недоліки, виявлені під час роботи, повідомити директору навчального закладу або його заступнику з АГЧ (завгоспу).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Не допускається приступати до виконання посадових обовʼязків у разі поганого самопочуття або при раптовій хворобі.
5.3. У разі появи несправності в роботі комп'ютера, ксерокса, ТЗН (сторонній шум, іскріння, запах гару) негайно вимкнути електроприлад від електромережі та повідомити про це директору, його заступнику з АГЧ; продовжувати роботу тільки після усунення виниклої несправності.
5.4. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При нещасному випадку під час роботи персоналу навчального закладу або з учнем, негайно повідомити директора установи, надати першу долікарську допомогу, транспортувати потерпілого до медпункту, при необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.5. В аварійних ситуаціях, що представляють небезпеку для людей, в першу чергу необхідно поставити до відома директора навчального закладу.
5.6. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно почати евакуацію учнів на евакуаційний майданчик (згідно з планом евакуації), повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального загальноосвітнього закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.7. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
 

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                                          Наказ№           «01»вересня 2023р

 

 

Інструкція№3
з охорони праці для заступника директора з виховної роботи

1. Загальні вимоги з охорони праці

1.1. До роботи заступником директора з виховної роботи (ВР) допускаються особи, які мають вищу професійну освіту, стаж роботи не менше трьох (п'яти) років на педагогічних посадах, пройшли медичний огляд, вивчили інструкцію з охорони праці для заступника директора з виховної роботи (ВР) та не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Заступник директора з ВР у своїй роботі повинен:

 • знати й виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки;
 • пройти вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватися встановлених режимів праці та відпочинку (згідно з графіком роботи);
 • виконувати вимоги особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце;
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил охорони праці, охорони життя і здоров'я дітей під час організації навчально-виховного процесу.

1.3. При виконанні посадових обов'язків, на заступника директора з ВР можливий вплив таких шкідливих виробничих факторів:

 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використання несправних електричних приладів;
 • ураження струмом при включенні й користуванні технічними засобами навчання (ТЗН);
 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також зорове стомлення при тривалій роботі з документамитаі на комп'ютері;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання та електромагнітні поля при роботі на комп'ютері.

1.4. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити про це директору навчального закладу, при несправності обладнання – припинити роботу та повідомити директору, його заступнику з АГР.
1.5. Заступник директора з ВР зобов'язаний дотримуватися протипожежного режим закладу, правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також напрямки евакуації при пожежі.
1.6. У разі невиконання або порушення інструкції з охорони праці для заступника директора з виховної роботи (ВР), робітник притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, за необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Перевірити справність електроосвітлення в кабінеті.
2.2. Провітрити приміщення кабінету.
2.2. Провести підготовку робочої зони для безпечного проведення роботи:

 • включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.);
 • провести перевірку оснащеності робочого місця, візуально перевірити справність встановлених вимикачів і розеток;
 • перевірити справність персонального комп'ютера та принтера, іншого обладнання та електропроводки на видимі пошкодження.

3. Вимоги з охорони праці під час роботи

3.1. Виконувати вимоги особистої гігієни і безпеки праці.
3.2. Користуватися при роботі тільки справною апаратурою ТЗН, оргтехнікою.
3.3. Дотримуватися чистоти та порядоку на робочому місці.
3.4. Дотримуватися порядку і не захаращувати робоче місце, шляхи евакуації паперами, книгами, сторонніми предметами тощо.
3.5. Дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (порошковим вогнегасником).
3.6. При недостатній освітленості робочого місця для додаткового освітлення користуватися настільною лампою.
3.7. При роботі з оргтехнікою (комп'ютер, ксерокс тощо), ТЗН дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електромережі та не відключати від неї прилади мокрими та вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення та виключення оргтехніки, ТЗН, не порушувати технологічних процесів;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо при роботі з оргтехнікою.

3.8. При роботі з використанням комп'ютера керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері», а при роботі з використанням ксерокса - «Інструкцією з охорони праці при роботі з копіювально-розмножувальним апаратом».
3.9. Для підтримки здорового мікроклімату слід через кожні 2 год роботи провітрювати приміщення; відкриваючи фрамугу, бути обережним при фіксуванні її у відкритому положенні.
3.10. При тривалій роботі з документами і на комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобіганню розвитку познотонічного стомлення, через кожну годину робити перерву на 10-15 хв, під час якої слід виконувати комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи та хвилинки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після завершення роботи заступникові директора з ВР необхідно відключити від електричної мережі персональний комп'ютер та периферійні пристрої.
4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію.
4.3. Перевірити протипожежний стан робочого кабінету.
4.4. Провітрити приміщення, закрити вікна, фрамуги, вимкнути всі освітлювальні прилади, закрити двері кабінета на ключ.
4.5. Про всі недоліки, виявлені під час роботи, повідомити директору навчального закладу або його заступнику з АГР.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання посадових обовʼязків у разі поганого самопочуття або при раптовій хворобі.
5.3. У разі появи несправності в роботі комп'ютера, ксерокса, ТЗН (сторонній шум, іскріння, запах гару) негайно вимкнути електроприлад від електромережі та повідомити про це директору, його заступнику з АГР; продовжувати роботу тільки після усунення виниклої несправності.
5.3. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При нещасному випадку під час роботи персоналу школи або з учнем, негайно повідомити директора школи, надати першу долікарську допомогу, транспортувати потерпілого до шкільного медпункту, при необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.4. В аварійних ситуаціях, що представляють небезпеку для людей, в першу чергу необхідно поставити до відома директора навчального закладу.
5.5. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно почати евакуацію учнів на евакуаційний майданчик (згідно з планом евакуації), повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.6. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.7. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.8. Робітник, який допустив невиконання або порушення інструкції з охорони праці для заступника директора з виховної роботи (ВР), притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція№4
з охорони праці для заступника директора з адміністративно-господарської частини


1. Загальні вимоги інструкції з охорони праці.
1.1. Дійсна інструкція з охорони праці для заступника директора з АГЧ в школі розроблена для співробітника, який виконує адміністративно-господарську роботу (АГР) в загальноосвітньому навчальному закладі.
1.2. До самостійної роботи заступником директора з адміністративно-господарської частини допускаються особи, які досягли 18 років, ознайомилися з інструкцією з охорони праці для заступника директора з АГЧ, пройшли відповідну підготовку, прослухали інструктаж і пройшли перевірку знань з охорони праці, обов'язковий медичний огляд та не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.3. Інструкція з охорони праці є основним документом, який встановлює вимоги охорони праці й техніки безпеки при роботі заступника директора з АГЧ.
1.4. Знання інструкції з охорони праці для заступника директора з АГЧ є обов'язковим. Особи, які допустили порушення інструкції з охорони праці і техніки безпеки для заступника директора з АГЧ школи, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.
1.5. Заступник директора з АГЧ зобов'язаний:

 • негайно поставити до відома директора навчального закладу про кожний нещасний випадок, що стався в навчальному закладі, про всі зауваження або порушення, що стосуються охорони праці та техніки безпеки в школі, пожежної безпеки, електробезпеки, а також про несправну роботу обладнання;
 • пам'ятати про особисту відповідальність за недотримання вимог техніки безпеки;
 • стежити за чистотою та порядком на своєму робочому місці та в кабінеті;
 • забезпечувати збереження засобів захисту, інструментів, пристосувань, обладнання, засобів пожежогасіння, документації з охорони праці.

1.6. Забороняється порушувати встановлені в даній інструкції для заступника директора з АГЧ загальноосвітнього навчального закладу, правила та вимоги з техніки безпеки.
1.7. Заступник директора з АГЧ зобов'язаний пройти:

 • перевірку знань інструкцій з охорони праці, інструкції з надання першої медичної, екстреної, реанімаційної допомоги постраждалим під час виконання роботи людям;
 • навчання практичним правилам та отримання навичок при звільненні людини, яка потрапила під напругу від дії електричного струму, надання першої медичної допомоги потерпілим при інших нещасних випадках;

1.8. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини забороняється виконувати самому та самовільно роздавати іншим працівникам школи роботу, яка не відповідає отриманій спеціальності.
1.9. Заступник директора з АГЧ проходить медичний огляд не рідше 1 разу на рік.
1.10. Повинен знати місце знаходження медичної аптечки та вміти нею скористатися.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
Перед початком роботи заступнику директора з АГЧ необхідно:
2.1. Прийняти повідомлення сторожа про стан території навчального закладу, робітника з комплексного обслуговування будівлі (слюсаря-сантехніка) про стан опалювальної, водопровідної та каналізаційних систем школи;
2.2. Провести обхід навчального закладу, перевірити готовність приміщень до прийому учнів;
2.3. Проконтролювати вихід на роботу технічного персоналу, в разі необхідності організувати заміну;
2.4. Згідно з планом роботи або в разі необхідності провести збори з обслуговуючим персоналом, визначити недоліки, що стосуються вимог охорони праці, безпечного перебування школярів та працівників у приміщеннях навчального закладу;
2.5. Перевірити стан температурного режиму (взимку), освітлення;
2.6. При необхідності включити (виключити) освітлення в тамбурі, вестибюлі, холі, на поверхах, сходових клітках;
2.7. Перевірити санітарний стан будівлі навчального закладу і якість прибирання коридорів, класів і сходових кліток;
2.8. У разі виявлення недоліків, які загрожують життю та здоров'ю учнів та працівників ДНЗ, повідомити директора навчального закладу.

3. Вимоги безпеки під час роботи.
3.1. Забезпечувати відсутність сторонніх осіб на території та в приміщенні навчального закладу.
3.2. Контролювати виконання технічним персоналом Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці.
3.3. Контролювати правильне та безпечне використання обслуговуючим і технічним персоналом дитячого навчального закладу миючих і чистячих засобів, якісне, безпечне і своєчасне прибирання приміщень і територій, своєчасний ремонт обладнання, приміщень та інвентарю.
3.4. Забезпечувати пожежну безпеку, справність і збереження ввіреного майна.
3.5. При виявленні порушень, недоліків у процесі роботи персоналу, що шкодять здоров'ю працівників або оточуючим людям, припинити виконання роботи і доповісти безпосередньо директору навчального закладу.
3.6. Не пересувати та не переносити самому вантаж вище встановлених норм.
3.7. Контролювати відсутність захаращення проходів, запасних евакуаційних виходів та вільного доступу й підступів до засобів пожежогасіння.
3.8. Суворо контролювати виконання працівниками заборону паління та розведення відкритого вогню у приміщенні та на території навчального закладу.
3.9. При виконанні працівниками доручень та посадових обовʼязків, стежити за дотриманням безпечних методів роботи, за справною роботою використовуваного обладнання, вживати необхідних заходів щодо їх ремонту, вилучати з використання пошкоджені інструменти та інвентар.
3.10. Сприяти виконанню своєчасного та якіснго заточування робочого інструменту, забезпечувати його правильне та безпечне зберігання.
3.11. Забезпечити захисне заземлення в електроприладах та електрообладнанні. Перевірку заземлення необхідно проводити не рідше 1 рази на рік.
3.12. Негайно вживати заходів щодо усунення нерівностей, щілин, вибоїн у підлозі приміщень навчального закладу, а також контролювати утримання її в чистоті.
3.13. Контролювати своєчасну очистку від снігу, льоду, посипання піском (сіллю) доріжок, підходів до навчального закладу.
3.14. Керівництво вантажно-розвантажувальними роботами доручати тільки тим особам, які можуть забезпечити безпечні прийоми при виконанні цієї роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Перевірити цілість і справність майна навчального закладу.
4.2. Перевірити якість прибирання класів, коридорів, сходових маршів та інших приміщень навчального закладу.
4.3. Перевірити наявність ключів та своєчасну їх здачу.
4.4. Після закінчення робочого дня заступник директора з адміністративно-господарської роботи повинен оглянути всі приміщення навчального закладу, вимкнути світло, простежити, щоб сторож ДНЗ заступив на зміну.
4.5. Про всі виявлені недоліки та порушення, які не були усунені під час робочого дня, доповісти директору навчального закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
5.1. Не допускається приступати до виконання посадових обовʼязків у разі поганого самопочуття або при раптовій хворобі.
5.2. У разі травмування звернутися до медичного пункту. При нещасному випадку під час роботи персоналу навчального закладу, негайно повідомити директора школи, надати першу долікарську допомогу, транспортувати потерпілого до шкільного медпункту, при необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. Під час виникнення нещасного випадку – сприяти у проведенні його розслідування.
5.3. В аварійних ситуаціях, що представляють небезпеку для людей, в першу чергу необхідно поставити до відома директора навчального закладу.
5.4. При виникненні аварійної ситуації, пов'язаної з коротким замиканням, виходом з ладу електропроводки, електрообладнання, терміново знеструмити дану частину навчального закладу.
5.5. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.6. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.7. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.8. Заступник директора, який допустив невиконання або порушення інструкції з охорони праці для заступника директора з АГЧ школи, притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція№5
з охорони праці в адміністративному кабінеті


1. Загальні вимоги інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті
1.1. Дія даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті поширюється на всіх працівників навчального закладу, які мають для виконання своїх посадових обов'язків кабінет, в якому не здійснюється навчання дітей (директор, заступники, працівники бухгалтерії, ІТП при здійсненні адміністративної роботи тощо).
1.2. До самостійної роботи в адміністративному кабінеті допускаються наступні особи:

 • не молодш 18 років, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для виконання роботи на відповідній посаді;
 • пройшли обов'язковий вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці;
 • пройшли обов'язковий вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням групи допуску, що відповідає займаній посаді працівника;
 • пройшли необхідне навчання та інструктаж з охороні праці та техніки безпеки з експлуатації відповідного обладнання, пристосувань та інструментів, використовуваних при оснащенні адміністративного кабінету.

1.3. Небезпечними чинниками при роботі в адміністративних кабінетах є:

 • фактори (небезпечна напруга в електричній мережі; система вентиляції);
 • психофізіологічні фактори (напруга органів зору і уваги; інтелектуальні й емоційні навантаження; тривалі статичні навантаження і монотонність роботи).

1.4. Про всі несправності, поломки електропроводки та побутової техніки працівник навчального закладу зобов'язаний терміново повідомити інженеру з охорони праці та свого безпосереднього керівника, в разі їх відсутності – черговому адміністратору навчального закладу, обов'язково зробити запис у журналі заявок.
1.5. Працівник навчального закладу зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки.
1.6. Для забезпечення пожежної безпеки в легкодоступному та видному місці повинен завжди перебувати справний вогнегасник.
1.7. Для надання медичної допомоги в легкодоступному і видному місці повинна знаходитися аптечка.
1.8. Усі вікна адміністративного кабінету повинні бути не загратовані або мати решітки, що відкриваються, ключі від яких зберігаються у легкодоступному місці.
1.9. Якщо інструкція з охорони праці в адміністративному кабінеті порушується, працівник установи несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті перед початком роботи
Працівникові перед початком роботи в адміністративному кабінеті необхідно:
2.1. Добре провітрити адміністративне приміщення.
2.2. Ретельно перевірити правильність обладнання свого робочого місця (встановлення стола, стільця) і, за необхідності, провести необхідні зміни для виключення незручних поз і тривалих напруг тіла.
2.3. Категорично забороняється приступати до виконання роботи у разі виявлення невідповідності свого робочого місця встановленим у цьому розділі вимогам техніки безпеки, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі інструкції підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті під час роботи
3.1. Працівник навчального закладу зобов'язаний:

 • дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті;
 • суворо виконувати правила експлуатації та інструкції з охорони праці та техніки безпеки при використанні обладнання, приладів, пристроїв і пристосувань;
 • систематично утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;
 • неухильно дотримуватися загальних вимог гігієни праці.

3.2. Під час роботи працівнику забороняється:

 • допускати скупчення паперів на своєму робочому місці;
 • самостійно розбирати та ремонтувати устаткування, прилади та пристосування;
 • залишати без нагляду включене обладнання, прилади, пристрої та пристосування.

3.3. Під час регламентованих перерв, з метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зору зорового апарату, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку стомлення рекомендується обов'язково виконувати відповідні комплекси фізичних вправ.
3.4. Використання іонізаторів повітря допускається тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей в адміністративному приміщенні навчального закладу.

4. Вимоги охорони праці в адміністративному кабінеті після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи працівник навчального закладу зобов'язаний:

 • відключити електроживлення використовуваного устаткування, пристосувань і приладів в послідовності, встановленій відповідними інструкціями з їх експлуатації з урахуванням характеру виконуваних робіт;
 • прибрати зі свого столу в кабінеті робочі матеріали та привести в повний порядок робоче місце;
 • відключити все освітлення, перекрити водопровідні крани, закрити вікна і кватирки.

4.2. При виявленні несправності меблів, обладнання, приладів і пристроїв, порушення цілісності скла терміново проінформувати про це заступника керівника з АГЧ, а за його відсутності – чергового адміністратора навчального закладу та зробити обов'язковий і чіткий запис у зошиті заявок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях
5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій в адміністративному кабінеті, працівник, по можливості, повинен без зволікання відключити несправне обладнання та негайно повідомити про це свого керівника, інженера з охорони праці або чергового адміністратора.
5.2. При виявленні працівником обриву проводів живлення або порушення цілісності їх ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень електрообладнання в адміністративному кабінеті, появи запаху гару, кіптяви, сторонніх звуків у роботі обладнання та тестових сигналів, які індиціюють про його несправності, негайно припинити свою роботу та відключити обладнання від електроживлення.
5.3. У разі загоряння устаткування в кабінеті, терміново вимкнути електричне живлення, повідомити до пожежної охорони за телефоном 101 та безпосередньому керівнику навчального закладу, після чого приступити до самостійного гасіння пожежі наявними засобами.

6. Прикінцеві положення інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті
6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті проводиться не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкція для адміністративного кабінету повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при зміні умов праці в конкретному адміністративному кабінеті;
 • при впровадженні та установці нової техніки і (або) технологій в кабінеті;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу уповноважених представників органів інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці в адміністративному кабінеті умови праці в конкретному кабінеті не змінюються, то дія інструкції продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охорони праці покладається на відповідального з охорони праці в навчальному закладі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу