Інструкція з охорони праці для педагога-організатора, педагога-психолога, соціального педагога і головного бухгалтера

03.05.2024   Administrator   Категорія: Охорона праці

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція№6

 з охорони праці
для педагога-організатора

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для педагога-організатора школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи працівника, який виконує обов'язки педагога-організатора навчального закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До самостійної роботи на посаді педагога-організатора допускаються особи у віці не молодше 18 років, які ознайомилися з інструкцією, що мають вищу або середню педагогічну освіту за відсутності вимог до стажу роботи, що пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці, що пройшли медичний огляд.
1.4. Педагог-організатор є відповідальним за організацію роботи зі створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних і позашкільних заходів.
1.5. Педагог-організатор школи повинен знати і виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися вимог даної інструкції, вимог охорони праці та пожежної безпеки в освітньому закладі.
1.6. Обов'язками педагога-організатора в галузі охорони праці є:

 • організація позакласної та позашкільної роботи, суспільно корисної, продуктивної праці учнів у відповідності з нормами і правилами охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • участь у плануванні та проведенні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів і працівників школи, з попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод і т. п.;
 • здійснення контролю дотримання учнями правил безпеки;
 • здійснення контролю виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог, правил пожежної безпеки при проведенні позакласної і позашкільної роботи;
 • проведення навчання, інструктажу класних керівників, вчителів, вихователів та інших осіб, залучених до організації позакласної і позашкільної роботи;
 • участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків з працівниками та учнями установи.

1.6. В ході роботи на педагога-організатора школи діють такі шкідливі і небезпечні фактори:

 • фізичні перевантаження;
 • знижена або підвищена температура повітря;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може статися через тіло людини;
 • травмування внаслідок пустощів дітей;
 • психо-емоційні перевантаження.

1.7. Педагог-організатор школи повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння.
1.8. Педагог-організатор повинен знати місце розташування первинних засобів протипожежного захисту та аптечки першої допомоги.
1.9. Педагог-організатор повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.10. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.11. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.12.Працівник, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, направляється на позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи педагога-організатора школи

2.1. Перед початком виховного заходу провітрити приміщення, переконатися у відповідності нормам охорони праці місця проведення заходу.
2.2. Підготувати до шкільного заходу необхідну апаратуру, інвентар та ін., перевірити його справність, прибрати сторонні предмети і все, що може перешкоджати безпечному проведенню заходу і створити додаткову небезпеку, звільнити проходи, перевірити ефективність роботи вентиляційних систем.
2.3. Провести перевірку справності електричних розеток і вимикачів.
2.4. Забезпечити достатнє освітлення приміщення заходу.
2.5. Перевірити дотримання та вжиття заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки учнями та працівниками.
2.6. Впевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості її всіма необхідними медикаментами.
2.7. До участі в культурно-масових заходах допускати тільки дітей, які пройшли інструктаж з безпеки життєдіяльності.
2.8. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.
2.9. Про виявлені порушення вимог охорони праці, які самостійно не може усунути, педагог-організатор повинен повідомити фахівця з охорони праці (особу, відповідальну за охорону праці в установі) для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час роботи педагога-організатора школи

3.1. Під час проведення заходів необхідно дотримуватися чистоти і порядку в залі(кабінеті).
3.2. Здійснювати організацію безпеки і відповідний контроль стану посадочних місць в залі, справність обладнання.
3.3. Установки й устаткування повинні бути розміщені відповідно до правил і норм безпеки і виробничої санітарії.
3.4. Не проводити масові заходи в не обладнаних для цих цілей приміщеннях.
3.5. Учні можуть перебувати в залі (кабінеті) тільки в присутності педагога.
3.6. Кожен учасник виховного заходу в школі повинен дотримуватися правил пожежної безпеки.
3.7. Наочні посібники використовувати тільки в справному стані, з дотриманням правил безпеки і затверджених методик.
3.8. Виключити користування несправним електроосвітленням, непрацездатними ПК, іншими електроприладами, а також засобами зв'язку, що знаходяться в кабінеті.
3.9. Підтримувати чистоту і порядок на робочому місці, не захаращувати його паперами, книгами тощо.
3.10. Установки й устаткування повинні бути розміщені відповідно до правил і норм безпеки і виробничої санітарії.
3.11. У перервах між заняттями у відсутності дітей періодично здійснювати провітрювання кабінету, при цьому рами вікон фіксувати у відкритому положенні гачками.
3.12. Не використовувати для сидіння і (або) у вигляді підставки випадкові предмети і обладнання.
3.13. Не допускається під час роботи порушувати цю інструкцію, інші інструкції з охорони праці, безпосередньо під час виконання роботи користуватися мобільним телефоном.
3.14. При виникненні несправностей у роботі устаткування, небезпечної чи аварійної ситуації припинити роботу і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) або іншу посадову особу навчального закладу.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи педагога-організатора

4.1. Проконтролювати приведення місця проведення заходу у належний порядок.
4.2. Прийняти обладнання у дітей, перевірити його справність.
4.3. Провітрити приміщення.
4.4. Перевірити протипожежний стан приміщення, закрити вікна, кватирки, фрамуги і вимкнути світло.
4.5. Проконтролювати винос сміття з приміщення.
4.6. Повідомити безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) про всі несправності механізмів (інвентарю) та обладнання, про поломки водопровідної або каналізаційної системи, про недоліки, що впливають на безпеку і охорону праці, пожежну та електробезпеку та помічених під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних випадках.

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.2. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.3. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з приміщення (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.4. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу посадову особу).
5.5. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.6. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

 

 

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

 

Інструкція №7

з охорони праці
для педагога-психолога

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для педагога-психолога школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи педагога-психолога загальноосвітньої установи, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До самостійної роботи педагогом-психологом допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли відповідну підготовку, інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Шкільний педагог-психолог повинен забезпечувати режим дотримання норм і правил охорони праці, охорони життя і здоров'я дітей під час організації освітнього процесу з вихованцями.
1.5.При роботі в кабінеті психолога можливий вплив на працюючих наступних небезпечних факторів:

 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості кабінету психолога;
 • ураження електричним струмом при несправному електрообладнанні, мультимедійного обладнання кабінету і технічних засобів навчання;
 • знижена або підвищена температура повітря;
 • підвищена запиленість повітря робочої зони;
 • відсутність або недолік природного світла;
 • травми, отримані при необережному закритті вікон, дверей;
 • травмування внаслідок пустощів дітей;
 • психо-емоційні перевантаження.

1.6.Педагог-психолог з метою виконання вимог охорони праці повинен:

 • мати чітке уявлення про небезпечні і шкідливі фактори, пов'язані з виконанням робіт і знати основні способи захисту від їх впливу;
 • дбати про особисту безпеку і особисте здоров'я, а також про безпеку оточуючих у процесі виконання робіт чи під час перебування на території навчального закладу;
 • знати вимоги електро - і пожежобезпеки при виконанні робіт і вміти користуватися засобами пожежогасіння;
 • вміти надавати першу допомогу потерпілому;
 • виконувати режими праці та відпочинку, встановлені в загальноосвітньому закладі;
 • знати санітарно-гігієнічні умови праці та дотримуватися вимог виробничої санітарії;
 • виконувати тільки ту роботу, яка відноситься до посадових обов'язків та доручено безпосередньо керівником, при створенні умов безпечного її виконання;
 • не проводити ремонт обладнання самостійно;
 • проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктажі з охорони праці, попередні і періодичні медичні огляди;
 • не допускати на робоче місце сторонніх осіб;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, трудову дисципліну, а також правил поведінки на території та в приміщеннях загальноосвітнього закладу. При пересуванні по території і в приміщеннях слід користуватися тільки встановленими проходами;
 • негайно повідомляти заступника директора з адміністративно-господарської частини про всі несправності, виявлені в процесі роботи, про ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок або про погіршення свого здоров'я.

1.7. Знаходячись в кабінеті шкільного психолога небхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) і напрямку евакуації при пожежі.
1.8. При нещасному випадку негайно повідомити про це адміністрації установи, черговому адміністратору.
1.9. В процесі роботи дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті своє робоче місце.
1.10. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.11. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.12. Про помічені випадки порушення вимог безпеки на робочому місці, несправності обладнання, пристосувань і інструменту робітник повинен повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини і не приступати до роботи до усунення несправностей.
1.13. Співробітник повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.14. Особи, що допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, направляються на позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Педагог-психолог перед початком роботи повинен підготувати робоче місце, прибрати сторонні предмети і все, що може перешкоджати безпечному виконанню робіт і створити додаткову небезпеку, звільнити проходи, перевірити комплектність і справність інвентарю, ефективність роботи вентиляційних систем.
2.2. Включити повністю освітлення кабінету і переконатися в справній роботі світильників. Найменша освітленість повинна бути:

 • при люмінесцентних лампах не менше 300 лк(20 Вт/м2);
 • при лампах розжарювання не менше 150 лк(48 Вт/м2).

2.3. Переконатися в справності електрообладнання кабінету:

 • світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і мати світлорозсіювальну арматуру;
 • електричні комутаційні коробки повинні бути повністю закриті;
 • електророзетки повинні бути обладнані фальшвилками;
 • корпуси і кришки вимикачів і розеток не повинні мати будь-яких тріщин, відколів, фізичних ушкоджень, а також оголених контактів.

2.4. При використанні на заняттях технічних засобів навчання переконатися в їх справності і цілісності вхідних кабелів і электровилок.
2.5. Перевірити санітарний стан кабінету психолога і провітрити його, відкривши вікна і двері. Включити штучну вентиляцію при її наявності. Провітрювання кабінету закінчити за 30 хв. до приходу учнів.
2.6. Переконатися в тому, що температура повітря в кабінеті відповідає встановленим санітарним нормам.
2.7. Скло вікон і світильники в кабінеті повинні очищатися від пилу і бруду не рідше двох разів на рік.
2.8. Перевірити наявність аптечки першої допомоги і її укомплектованість, а також наявність і доступність засобів пожежогасіння. При закінченні терміну придатності вогнегасника необхідно здати його для перезарядки заступнику директора з адміністративно-господарської частини та отримати перезаряджений вогнегасник.
2.9. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості документів, що перебувають у згрупованому вигляді, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.10. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі в приміщенні до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
3.2. Розсаджувати за столи дітей необхідно відповідно до їх зросту, столи повинні бути промарковані згідно ростоміру.
3.3. При проведенні групових та індивідуальних занять з дітьми дотримувати встановлену їх тривалість в залежності від віку дітей.
3.4. Підтримувати дисципліну і порядок на заняттях, стежити за тим, щоб діти виконували всі вказівки практичного психолога.
3.5. Не дозволяти учням самовільно залишати місце проведення занять без дозволу.
3.6. З метою забезпечення належної природної освітленості в кабінеті не розставляти на підвіконнях квіти.
3.7. У разі застосування на заняттях технічних засобів навчання, мультимедійного проектора керуватися «Інструкцією з охорони праці при використанні технічних засобів навчання».
3.8. У перервах між заняттями у відсутності дітей періодично здійснювати провітрювання кабінету, при цьому рами вікон фіксувати з допомогою гачків, а фрамуги фіксувати на обмежувачі.
3.9. Під час роботи слід дотримуватися порядку в приміщенні, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, евакуаційні виходи з кабінету.
3.10. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т. ін.
3.11. Дотримуватися правил з охорони праці та пожежної безпеки.
3.12. Дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютерне обладнання, оргтехніку, прилади мокрими або вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення комп'ютера, оргтехніки, ТЗН;
 • не розташовувати на обладнанні папір, речі, інші предмети,
 • не залишати включеними в електромережу без нагляду комп'ютерне обладнання, мультимедійний проектор, принтер, іншу оргтехніку.

3.13. У процесі виконання посадових обов'язків необхідно бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил в кабінеті.
3.14. При тривалій роботі з документами і на комп'ютері з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку познотоничного стомлення через кожну годину роботи робити перерву на 10-15 хв., під час якої слід виконувати комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і хвилинки.
3.15. Не використовувати для сидіння і (або) у вигляді підставки випадкові предмети і обладнання.
3.16. Не допускається під час роботи порушувати цю інструкцію, інші інструкції з охорони праці при виконанні робіт і роботі з обладнанням, безпосередньо під час виконання роботи користуватися мобільним телефоном.
3.17. При виникненні несправностей у роботі устаткування, небезпечної чи аварійної ситуації припинити роботу і повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) або іншу посадову особу навчального закладу.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Відключити від електромережі всі технічні засоби навчання, електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер.
4.2. Привести в порядок своє робоче місце, провітрити кабінет психолога, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, наочні і методичні посібники, роздатковий матеріал, а також проконтролювати винос сміття з кабінету.
4.3. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.4. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.5. Упевнитися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.6. Про всі потребуючі уваги недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення кабінету доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. При виникненні пожежі негайно евакуювати учнів з кабінету психолога, повідомити про пожежу адміністрації школи і в найближчу пожежну частину і приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу посадову особу).
5.6. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.7. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.
5.8. При ураженні електричним струмом негайно вимкнути напругу і у разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу зробити йому штучне дихання або провести непрямий (закритий) масаж серця до відновлення дихання і пульсу, далі відправити потерпілого в найближчий лікувальний заклад.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

 

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція№8
з охорони праці для соціального педагога

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для соціального педагога школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченню роботи працівника, який виконує обов'язки соціального педагога в загальноосвітньому закладі, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3.До самостійної роботи соціальним педагогом допускаються особи не молодше 18 років, які мають вищу фахову освіту або середню професійну освіту за напрямами підготовки «Освіта і педагогіка», «Соціальна педагогіка» без пред'явлення вимог до стажу роботи; які пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці, мають обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Ця інструкція регламентує безпечний, з точки зору охорони праці, порядок дій соціального педагога в процесі виконання ним своїх посадових обов'язків у загальноосвітньому закладі.
1.5. Соціальний педагог зобов'язаний дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил цієї інструкції з охорони праці, положення посадової інструкції, а також режими праці і відпочинку, встановлені в загальноосвітньому закладі.
1.6. На соціального педагога в процесі роботи можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих факторів:

 • зниження гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також підвищене зорове стомлення під час тривалої роботи з документами та (або) з ПК і друкуючими пристроями;
 • ураження електричним струмом у випадку дотику до струмоведучих частин комп'ютерного обладнання, принтера, сканера, ксерокса, побутових приладів з порушеною ізоляцією або заземленням (під час вмикання або вимикання електроприладів і (або) освітлення в робочому приміщенні);
 • зниження працездатності і погіршення загального стану організму соціального педагога внаслідок перевтоми, яке може бути пов'язане з підвищеною фактичною тривалістю робочого часу, інтенсивністю проведення виробничих заходів, роз'їзним характером роботи, роботою з представниками груп ризику (відвідування за місцем проживання), участю у профілактичних рейдах по соціально небезпечних об'єктах;
 • отримання травм при необережному поводженні з канцелярським приладдям або при використанні їх не за прямим призначенням;
 • отримання фізичних і (або) психологічних травм, пов'язаних з незаконними і (або) необережними діями учнів (вихованців), батьків (законних представників дитини) або інших осіб, які ввійшли у безпосередній контакт з соціальним педагогом для вирішення тих чи інших питань виробничого характеру.

1.7. Під час роботи потрібно бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших.
1.8. Не допускається виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних речовин, психотропних, токсичних або інших одурманюючих речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні, токсичні чи інші одурманюючі речовини на робочому місці або на території школи.
1.9. Про помічені випадки порушення вимог безпеки на робочому місці, несправності обладнання, пристосувань і інструменту соціальний педагог повинен повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини і не приступати до роботи до усунення несправностей.
1.10. Соціальний педагог повинен дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також порядок дій при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації в загальноосвітньому закладі.
1.11. Соціальний педагог повинен пройти навчання і мати навички надання першої допомоги постраждалим, знати порядок дій при виникненні пожежі або іншої НС і евакуації.
1.12. Працівник, який допустив будь-яке невиконання або порушення цієї інструкції, повинен бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України і, при необхідності, направляється на позачергову перевірку знань встановлених норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки для соціального педагога перед початком роботи

2.1. Включити повністю освітлення кабінету і упевнитися в справній роботі світильників. Найменша освітленість повинна бути: при використанні люмінесцентних ламп не менше 300 лк(20 Вт/м2), при використанні ламп розжарювання не менше 150 лк(48 Вт/м2).
2.2. Упевнитися в справності електричного обладнання кабінету або приміщення, яке використовується для проведення заходу. Світильники повинні бути міцно закріплені на стелі і мати світлорозсіювану арматуру; електричні комутаційні коробки повинні бути замкнені, а електричні розетки закриті фальшвилками; корпуси та кришки вимикачів і розеток повинні бути цілими, без тріщин і відколів, і не мати оголених контактів. Віконне скло і світильники кабінету необхідно очищати від пилу і бруду не рідше двох разів на рік.
2.3. Необхідно перевірити справність персонального комп'ютера (ноутбука), пристроїв друку, мережевого обладнання, телефону, які знаходяться в робочому кабінеті соціального педагога. Слід звернути особливу увагу на кабелі живлення і справність їх захисної ізоляції.
2.4. Необхідно ретельно провітрити робоче приміщення.
2.5. Перевірити безпеку свого робочого місця (стійке положення і справність меблів, стійке положення документів, які знаходяться у згрупованому стані, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя).
2.6. Перед застосуванням технічних засобів навчання, упевнитися в їх справності і цілісності підвідних кабелів і електричних вилок.
2.7. Слід видалити з кишень одягу булавки, голки та інші гострі предмети.
2.8. Упевнитися у відповідності температури повітря в кабінеті встановленим санітарним нормам.
2.9. Перевірити наявність аптечки першої допомоги і її укомплектованість, а також наявність і доступність засобів пожежогасіння. При закінченні терміну придатності вогнегасника необхідно здати його для перезарядки заступнику директора з адміністративно-господарської частини та отримати перезаряджений вогнегасник.
2.10. Приступати до роботи дозволяється після виконання підготовчих заходів та усунення всіх недоліків і несправностей.
2.11. Про виявлені порушення вимог охорони праці, які самостійно не може усунути, працівник повинен повідомити фахівця з охорони праці (особу, відповідальну за охорону праці в установі) для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. Вимоги безпеки для соціального педагога під час роботи

3.1. Не допускається використання несправного електроосвітлення, вимикачів або розеток, непрацездатного персонального комп'ютера або іншого електрообладнання в кабінеті.
3.2. Необхідно підтримувати чистоту і належний порядок на своєму робочому місці, не захаращувати його різними паперами, книгами та іншими предметами, не захаращувати шляхи евакуації з кабінету.
3.3. Забороняється зберігання в робочому кабінеті будь-яких пожежонебезпечних і вибухових речовин.
3.4. Слід дотримуватися правил пожежної безпеки, Інструкції про заходи пожежної безпеки в загальноосвітньому закладі.
3.5. Необхідно використовувати тільки ті наочні посібники, які знаходяться в справному стані, з дотриманням всіх правил техніки безпеки і затверджених методик.
3.6. При недостатній освітленості робочого місця, для додаткового освітлення необхідно користуватися настільною лампою.
3.7. При роботі з оргтехнікою (комп'ютер, ксерокс та ін.), користуватися тільки справною апаратурою, дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електромережі і не відключати від неї прилади мокрими і вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення оргтехніки, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включені в електромережу прилади без нагляду, особливо при роботі з оргтехнікою.

3.8. Враховуючи роз'їзний характер роботи, працівник повинен знати та дотримуватися Правил пішохода на дорозі, а також дотримуватися всіх заходів безпеки під час користування громадським, шкільним або власним транспортом.
3.9. Соціальному педагогу забороняється під час проведення заходів щодо соціального патронажу сімей заходити в квартири, що мають соціально небезпечні або неблагополучні фактори, одному без супроводу.
3.10. У разі екстремальних погодних умов (ожеледь, хуртовина, шквальний вітер, сильний дощ) працівник зобов'язаний дотримуватися заходів особистої безпеки.
3.11. Під час виконання своїх посадових обов'язків у вечірній час (при проведенні патронажей) соціальному педагогу забороняється входити в неосвітлені під'їзди будинків одному без супроводу.
3.12. Не слід проводити рейди по соціально небезпечним і неблагополучним точкам соціальному працівнику одному без супроводу.
3.13. Для запобігання нещасним випадкам під час відвідування сімей співробітнику забороняється мати при собі колючі та ріжучі предмети, а також пожежонебезпечні та вибухові речовини.
3.14. Для запобігання нападів під час проведення роботи на ділянці, соціальний педагог не повинен виглядати зухвало:

 • не надягати дорогоцінні прикраси, дорогий хутряний та інший одяг;
 • пересуватися по погано освітленій або не освітленій території.

3.15. Соціальний педагог школи зобов'язаний знати і дотримуватися правил особистої гігієни:

 • приходити на робоче місце в чистому одязі і взутті;
 • постійно стежити за чистотою свого тіла, рук і волосся;
 • мити руки водою з використанням мила після зіткнень із забрудненими предметами і після завершення роботи.

3.16. У разі виникнення конфліктної ситуації, яка може потенційно загрожувати життю і здоров'ю, соціальний педагог повинен негайно припинити будь-які контакти, а при необхідності викликати на місце події представників поліції.

4. Вимоги безпеки по завершенню роботи соціального педагога

4.1. По завершенню роботи соціальному педагогу школи необхідно ретельно провітрити робоче приміщення.
4.2. Слід привести в належний порядок своє робоче місце, проконтролювати прибирання з кабінету паперу і сміття.
4.3. Необхідно відключити персональний комп'ютер, принтер та інше електрообладнання від електромережі.
4.4. Перевірити наявність і справність наочних посібників і прибрати їх у спеціально відведене місце на полицях, що виключає несанкціонований доступ до нього сторонніх осіб.
4.5. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення. Переконатися, що протипожежні правила в приміщенні дотримані.
4.6. Вимкнути світло, вимкнути воду, закрити робочий кабінет або приміщення, яке використовувалося для проведення заходу на ключ.
4.7. Про всі суттєві недоліки, виявлені під час проведення роботи, слід своєчасно інформувати заступника директора з АГЧ (за відсутності – іншу посадову особу) загальноосвітнього закладу.

5. Вимоги безпеки для соціального педагога в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виникненні пожежі негайно евакуювати дітей із приміщення, повідомити про пожежу в пожежну частину за телефоном 101, директору навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі) і по можливості почати гасіння підручними засобами вогнегасіння.
5.3. У разі травмування звернутися в медичний пункт. При отриманні травми дитиною негайно надати першу допомогу потерпілому, викликати медсестру або звернутися з потерпілим у медичний пункт навчального закладу. Необхідно надати всіляке сприяння в розслідуванні нещасного випадку.
5.4. У разі виникнення аварійних ситуацій слід негайно доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу), а при його відсутності на робочому місці - черговому адміністратору навчального закладу і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.5. У разі загрози або у разі виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру слід керуватися відповідним Планом евакуації та Інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або у разі виникнення осердка небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                             Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція№9
з охорони праці для головного бухгалтера


1. Загальні вимоги охорони праці для головного бухгалтера
1.1. До самостійної роботи головним бухгалтером в навчальному закладі мають допуск особи, які досягли віку 18 років, пройшли відповідну підготовку, вступний інструктаж і перевірку знань з охорони праці, пройшли ознайомлення з даною інструкцією з охорони праці для головного бухгалтера, обов'язковий періодичний медичний огляд та не мають будь-яких медичних протипоказань до самостійної роботи головним бухгалтером.
1.2. Головний бухгалтер зобов'язаний негайно інформувати свого безпосереднього керівника про будь-які ситуації, які можуть загрожувати життю та здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що стався в закладі освітиі, про будь-яке погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про появу перших ознак гострого захворювання.
1.3. При виконані роботи на головного бухгалтера навчального закладу можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

 • порушення гостроти зору при недостатньому освітленні робочого місця, а також стомлення очей при тривалій роботі з документами і на персональному комп'ютері;
 • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання та електромагнітні поля при роботі на персональному комп'ютері;
 • удари електричним струмом при використанні несправних електричних приладів, периферійних пристроїв комп'ютера.
 • роз'їзний характер роботи;
 • виконання роботи, яка пов'язана з перевезенням та зберіганням документів.

1.3. Головний бухгалтер навчального закладу зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку, суворо дотримуватися справжньої інструкції з охорони праці для головного бухгалтера,

1.4. У разі отримання травми співробітником закладу та виявлення будь-яких несправностей в обладнанні, головний бухгалтер повинен негайно припинити виконання роботи і терміново повідомити про це своєму безпосередньому керівникові, негайно надати першу невідкладну долікарську допомогу постраждалому, а також організувати, при необхідності, транспортування всіх постраждалих до найближчого медичного закладу.
1.5. Головний бухгалтер повинен знати і постійно дотримуватися правил особистої гігієни:

 • бути на робочому місці в чистому одязі та взутті;
 • постійно стежити за чистотою свого тіла, рук та волосся;
 • мити руки водою з милом після відвідування туалетної кімнати, після контакту із забрудненими предметами, а також після завершення роботи.

1.6. Головному бухгалтеру заборонено зберігати на своєму робочому місці пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини.
1.7. Враховуючи роз'їзний характер роботи, головний бухгалтер навчального закладу може приходити на роботу в зручному одязі та взутті, що відповідає погодним умовам.
1.8. За будь-яке порушення (невиконання) вимог нормативних актів з охорони праці головний бухгалтер установи повинен бути притягнутий до дисциплінарної, а у відповідних випадках – матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством.
1.9. На робочому місці головний бухгалтер вивчає положення інструкції з техніки безпеки для головного бухгалтера, проходить первинний інструктаж з охорони праці, а також стажування; вивчення будови і правил експлуатації використовуваного устаткування; перевірку знань з електробезпеки (при використанні обладнання, що працює від електричної мережі), теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.
1.10.Під час роботи головний бухгалтер закладу проходить:

 • обов'язковий повторний інструктаж з техніки безпеки праці на робочому місці (повинен проводитись 2 рази на рік).

2Вимоги охорони праці перед початком роботи головного бухгалтера
2.1. Перед початком роботи неохідно провітрити приміщення, підготувати до роботи необхідні канцелярські приналежності, видалити з кишень одягу булавки, голки, інші гострі предмети.
2.2. Необхідно провести підготовку робочої зони для безпечного проведення роботи:

 • включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.);
 • провести перевірку оснащеності робочого місця, візуально перевірити справність встановлених вимикачів і розеток;
 • перевірити справність персонального комп'ютера та принтера, іншого обладнання та електропроводки на видимі пошкодження. При виявленні будь-яких несправностей, своєчасно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові.

3. Вимоги охорони праці під час роботи головного бухгалтера
3.1. Головному бухгалтеру навчального закладу необхідно виконувати тільки ту роботу, за якою він пройшов відповідне навчання, інструктаж з охорони праці та до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.
3.2. Працівник повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією.
3.3. При недостатньому освітленні робочого місця, необхідно для додаткового освітлення використовувати настільну лампу.
3.4. При роботі на персональному комп'ютері, головний бухгалтер зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері».
 • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими руками;

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату, слід через кожні дві години роботи проводити провітрювання приміщення.
3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи головний бухгалтер зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки.
3.8. Не допускається головному бухгалтеру доручати виконання своєї роботи стороннім особам.
3.9. Під час роботи, перебуваючи на робочому місці, головний бухгалтер не повинен вчиняти такі дії, які можуть спричинити нещасний випадок, а саме:

 • гойдання на стільці;
 • дотик до оголених електродротів;
 • виконання роботи з обладнанням мокрими руками;
 • розмахування гострими та ріжучими предметами.

3.10. Необхідно дотримуватися правил переміщення в робочому приміщенні та на всій території закладу, використовувати для переміщень тільки встановлені проходи. Не допускається захаращення встановлених проходів і проїздів.
3.11. Враховуючи роз'їзний характер роботи, головний бухгалтер установи повинен знати та неухильно виконувати Правила дорожнього руху, а також дотримуватися всіх заходів безпеки під час користування громадським транспортом.
3.12. Необхідно зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті, другий примірник даної інструкції з охорони праці головного бухгалтера повинен знаходитися в кабінеті головного бухгалтера.

4. Вимоги охорони праці для головного бухгалтера після завершення роботи
4.1. Після завершення роботи головному бухгалтеру необхідно відключити від електричної мережі персональний комп'ютер та периферійні пристрої, обов'язково очистити екран комп'ютера серветкою від пилу.
4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, інструменти та наявне обладнання.
4.3. Перевірити протипожежний стан робочого кабінету.
4.4. Провітрити приміщення, закрити вікна, фрамуги, вимкнути всі освітлювальні прилади, закрити двері.

5. Вимоги охорони праці при виникненні аварійних ситуацій
5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.
5.2. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, іскріння і запаху гару, негайно відключити комп'ютер від електричної мережі та передати повідомлення про це адміністрації. Роботу можна продовжувати тільки після повного усунення виниклої проблеми.
5.3. При отриманні травми, отруєнны або раптовому захворюванні, необхідно негайно припинити роботу і звернутися за допомогою до медичного працівника закладу, а в разі його відсутності на робочому місці - надати собі або іншим постраждалим першу невідкладну долікарську допомогу, далі слід повідомити про це своєму безпосередньому керівнику та діяти за його вказівкою.
5.4. При виникненні небезпечних, екстремальних або надзвичайних ситуацій (пожежі, прориву системи опалення, водопроводу, замиканні електропроводки, при виявленні підозрілих предметів тощо) необхідно негайно оповістити про небезпеку оточуючих людей, повідомити про пожежу до пожежної частини за телефоном 101, директору навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі) та, по можливості, почати гасіння підручними засобами пожежогасіння.
5.5. У разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, слід керуватися відповідним Планом евакуації та інструкцією з організації заходів безпеки у разі загрози або в разі виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру.
5.6. У разі загрози або у разі виконання терористичного акту, слід керуватися відповідним затвердженим Планом евакуації та інструкцією про порядок дій при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру.
5.7. Головний бухгалтер, який допустив невиконання або порушення правил, зазначених інструкцією з охорони праці для головного бухгалтера, притягується до відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку та, при необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу