Інструкції з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики

13.05.2024   Administrator   Категорія: Охорона праці

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                                          Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція № 1-Ф

з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики

І. Загальні положення

 1. Перебувати учням у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики і в
  лаборантській дозволяється лише в присутності вчителя фізики або лаборанта.
 2. Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки
  вчителя.
 3. Не починайте виконувати роботу без дозволу вчителя.
 4. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому
  місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і
  хід виконання.
 2. Щоб запобігти падінню під час проведення дослідів, скляні посудини­ (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штатива.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.        Під час проведення дослідів не допускайте граничних
навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла,
будьте особливо обережні. Не виймайте термометри з пробірок із затвер-­
ділою речовиною.

 1. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не
  доторкайтесь (особливо з непідібраним волоссям) до обертових частин
  машин і не нахиляйтесь над ними.
 2. Для складання експериментальних установок користуйтесь
  проводами (з наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією
  без видимих пошкоджень.
 3. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтеся
  штепсельними з'єднаннями.
 4. Під час ремонту і роботи електроприладів користуйтеся розетками,
  гніздами, затискачами з не виступаючими контактними поверхнями. .

3.6.       Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів;
забороняється користуватися провідниками зі спрацьованою ізоляцією
і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).

 1. Джерело струму в електричне коло вмикайте в останню чергу.
  Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя.
  Наявність напруги в колі можна перевіряти тільки приладами або
  покажчиками напруги.
 2. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції й
  перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах і не
  заміняйте запобіжники до вимикання джерела електроживлення.
 3. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутися
  до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електроколах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

 

 1. Не доторкайтесь до корпусів стаціонарного електрообладнання,
  до затискачів відімкнутих конденсаторів.
 2. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а
  потім розберіть електричне коло.
 2. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

 

 

 

Розробив______________________________________

 

Погодив________________________________________

 

 

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                                          Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція № 2-Ф

з охорони праці під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів

І. Загальні положення

 1. Учитель фізики готує і проводить демонстраційні досліди,
  обов'язково дотримуючись при цьому вимог охорони праці і техніки
  безпеки з електробезпеки.
 2. Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу його
  практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби
  навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посібників
  та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, II, III ступенів).
 3. Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не
  відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне
  обладнання (вироби), що не відповідає вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75
  "ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности".

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади,
  необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі
  відповідає її номінальному значенню, а також у справності запобіжників.
 2. Для вимірювання напруг і сили струму вимірювальні прилади
  з'єднують провідниками з надійною і не пошкодженою ізоляцією, що
  мають одно-двополюсні вилки. Приєднувати вилки до схеми потрібно
  однією рукою, причому друга рука не повинна доторкатися до шасі
  корпусу приладу та інших електропровідних предметів.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Заміну деталей, а також вимірювання опорів у схемах навчальних
  установок виконують тільки після її вимикання і розряджання Конде-­
  саторів за допомогою ізольованого провідника.
 2. Під час роботи зі скляними приладами необхідно:

 

 • користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї,
  підбирати для з'єднання гумові й скляні трубки однакових діаметрів, а
  кінці змочувати водою, гліцерином або змащувати вазеліном;
 • використовувати скляний посуд без тріщин;
 • не допускати різких змін температури і механічних ударів;
 • бути обережними, вставляючи корки в скляні трубки або виймаючи їх;
 • отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин
  спрямовувати в бік від себе та учнів.

3.3.         Під час роботи, якщо є ймовірність розривання посудини
внаслідок нагрівання, нагнітання або відкачування повітря, на демонст-­
раційному столі з боку учнів установлюють захисний екран, а вчитель
користується захисними окулярами. Якщо посудина розірветься, не
дозволяється прибирати уламки скла незахищеними руками. Для цього
користуються щіткою і совком. Аналогічно прибирають залізні ошурки,
що використовуються для спостереження силових ліній магнітних полів.
Не дозволяється закривати посудину з гарячою рідиною притертою
пробкою доти, доки вона не охолоне; брати прилади з гарячою рідиною
незахищеними руками.

 1. У кабінеті фізики Типовими переліками передбачено викорис-­
  тання батарей лужних акумуляторів, які експлуатують, переносять і
  перевозять згідно з інструкцією заводу-виробника.
 2. Акумулятори закривають у шафі з витяжним пристроєм або в
  окремому приміщенні, що добре провітрюється.
 3. Температура зовнішніх елементів конструкцій виробів, що нагрі-­
  ваються в процесі експлуатації, не повинна перевищувати 45°С. Якщо
  температура нагрівання зовнішніх елементів виробу понад 45°С, на
  видному місці цього виробу наносять попереджувальний напис:
  "Бережись опіку!".
 4. Не дозволяється користуватися бензином як пальним для спир-­
  тівок.
 5. Не дозволяється застосовувати металеві пароутворювачі, лампи
  лабораторні бензинові, прилад для визначення коефіцієнта лінійного
  розширення металів (з металевими трубками, що нагріваються парою).
 6. Не можна перевищувати межі допустимих частот обертання на
  відцентровій машині, універсальному електродвигуні, обертовому диску,
  що зазначені в технічних описах. Під час демонстрацій необхідно стежити
  за справністю всіх кріплень у цих приладах. Щоб запобігти травмуванню
  деталями, які відлетіли, перед учнями необхідно встановити захисний
  екран.

 

 1. Не дозволяється користуватися пилососом та іншими повітро-
  дувами під час проведення демонстраційних дослідів з приладом з
  механіки на повітряній подушці, якщо перевищується рівень фонового
  шуму 50 дБ, установлений ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие
  требования безопасности".
 2. Для постановки всіх видів фізичного експерименту слід викорис-­
  товувати технічні засоби навчання, наведені в Типових переліках.
 3. Для вимірювання напруги і сили струму вимірювальні прилади
  треба з'єднувати провідниками з надійною ізоляцією, що мають одно - ,

двополюсні вилки. Приєднувати вилки (щуп) до схеми потрібно однією рукою, а друга рука не повинна доторкатися до шасі, корпусу приладу та інших електропровідних предметів. Особливо треба бути обережним під час роботи з друкованими схемами, для яких характерні малі відстані між сусідніми провідниками друкованої плати.

 1. Під час налагодження та експлуатації осцилографів і телевізорів
  необхідно особливо обережно поводитися з електронно-променевою
  трубкою. Неприпустимі удари по трубці або потрапляння на неї розплав­
  леного припою, бо від цього трубка може вибухнути.
 2. Не дозволяється вмикати без навантаження випрямлячі (особ-­
  ливо старі), в них електролітичні конденсатори фільтра помітно
  нагріваються, а іноді й вибухають.
 3. Не можна залишати без нагляду ввімкнені в електромережу
  електро- та радіопристрої і допускати до них сторонніх осіб.
 4. Під час експлуатації джерел високих напруг (електрофорна ма­
  шина, перетворювачі типу "Розряд") потрібно додержуватися таких
  запобіжних заходів:-

-        не доторкатися до деталей і провідників руками або струмопро-
відними предметами (матеріалами);

 • переміщувати високовольтні з'єднувальні провідники або електроди
  кулькового розрядника за допомогою ізолюючої ручки (можна скорис-­
  татися чистою сухою скляною трубкою);
 • після вимикання необхідно розрядити конденсатори, з'єднавши їх
  виводи з розрядником або гнучким ізольованим проводом.

 

 1. Не дозволяється експлуатувати дугову або ртутно-кварцову лампу
  без кожуха. Для спостереження за запалюванням цих ламп через оглядове
  вікно кожуха вчитель повинен користуватися захисними окулярами.
 2. Не дозволяється використовувати нерозжарювані трубки: рентге­-
  нівські - для відхилення катодних променів, вакуумні - із зіркою, з мли-
  ночком тощо.
 3. Не допускається пряме потрапляння в очі вчителя та учнів світла
  від електричної дуги проекційних апаратів, стробоскопа або лазера.
 4. Не дозволяється експлуатувати лазер без захисного заземлення,
  обмеження екраном, поширення променя вздовж демонстраційного
  стола. Не дозволяється переміщувати лазер вздовж оптичної лави та
  робити будь-які регулювання, якщо знята верхня частина корпусу.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Після вимкнення джерел високої напруги розрядити конденсатори,
  з'єднавши їх електроди розрядником у хлорвініловій ізоляції.
 2. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а
  потім розберіть електричне коло.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.       Загоряння в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ-­
хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:

 • повідомити пожежну охорону (тел. 01);
 • вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення;
 • вимкнути електромережу.

Електропроводку під напругою необхідно гасити вогнетривким покривалом, порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, а знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

Загоряння у витяжній шафі ліквідується вогнегасником після вимкнення вентилятора.

5.2.       У випадку одержання травми, необхідно попередити про це
вчителя. Вчитель надає медичну допомогу, а в разі необхідності викликає
швидку медичну допомогу за тел. 03.

 

 

Розробив______________________________________

 

Погодив________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                                          Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція № 3-Ф

з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики

І. Загальні положення

 1. Учитель фізики готує і проводить лабораторні та практичні
  роботи, обов'язково дотримуючись при цьому правил техніки безпеки
  та санітарно-гігієнічних вимог.
 2. Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу його
  практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби
  навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посіб-­
  ників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, II, III сту-­
  пенів).
 3. Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не
  відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне
  обладнання (вироби), що не відповідає вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75
  «ССБТ. Изделия злектротехнические. Общие требования безопасности».

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших
  травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і
  проведення демонстраційних дослідів, поширюються на підготовку й
  проведення лабораторних та практичних робіт.
 2. Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади,
  необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі
  відповідає номінальному значенню, а також у справності запобіжніків.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу воду
  треба нагрівати не вище 70°С.
 2. Під час виконання лабораторних та практичних робіт учням не
  дозволяється користуватися приладами з написом на панелях (корпусі):
  «Тільки для проведення дослідів учителем».
 3. Навчальні прилади й вироби, призначені для лабораторних та
  практичних робіт учнів, за способом захисту людини від ураження
  еклекричним струмом відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия
  злектротехнические. Общие требования безопасности» повинні задоволь-­
  няти вимоги II класу (мати подвійну або посилену ізоляцію) або III класу

 

 

(приєднуватися безпосередньо до джерел живлення з напругою не вище 42В).

 1. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки
  вчителя.
 2. Під час проведення дослідів не допускайте граничних наван-­
  тажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте
  особливо обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою
  речовиною.
 3. Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не
  доторкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.
 4. Для складання експериментальних установок користуйтесь
  проводами (з наконечниками і запобіжними частинами) з міцною
  ізоляцією, без видимих пошкоджень.
 5. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів,
  забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією
  і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).
 6. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу.
  Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя.
  Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками
  напруги.

З.1О. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.

 1. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись
  до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно
  з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора
  машини.
 2. Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання,
  до затискачів ввімкнених конденсаторів.
 3. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.
 4. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтесь
  штепсельними з'єднаннями.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Вимкніть всі прилади з електромережі.
 2. Розрядіть конденсатори.
 3. Приберіть свої робочі місця.
 4. Прилади здайте вчителю.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо помічено несправності в електромережі кабінету фізики, в тому числі і вихід з ладу електроламп, необхідно повідомити про це електрика або відповідального за електрогосподарство в школі.

 

 

 1. При виявленні несправності в електричних приладах, що перебу-­
  вають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.
 2. При одержанні травми повідомте вчителя, в разі необхідності
  викличте швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.4.        При виникненні пожежі •- ліквідуйте осередок пожежі, при
необхідності викличте пожежну службу за тел. 01, а дітей виведіть у
безпечне місце.

 

 

Розробив______________________________________

 

Погодив________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська  загальноосвітня школа

I-III  ступенів  №23

 

                                                  „ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                 Директор ТЗОШ I-III ст.№ 23

                                                                _____________РУСЛАНА Козбур

                                                                          Наказ№           «01»вересня 2023р

 

Інструкція № 4-Ф

з електробезпеки

І. Загальні положення

Учитель зобов'язаний навчити учнів елементарних правил електро­безпеки, провести опитування кожного учня і, тільки переконавшись, що учні засвоїли ці правила, допускати їх до навчання.

Не дозволяється як викладачеві, так і учням самостійно відкривати кришки рубильників, вмикати електроустановки, замінювати перегорілі електролампочки, вставки запобіжників, виконувати будь-які дії в розподільному щиті, а також у разі виявлення обірваних проводів, несправності заземлення і т. п. З цією метою потрібно запрошувати електромонтера.

Пускова (рубильники, вимикачі, магнітні пускачі, реостати тощо) і захисна (запобіжники, автомати тощо) апаратура повинна бути закри­того типу, щоб виключити можливість доторкування до струмоведучих частин.

Під час роботи на обладнанні треба обов'язково звертати увагу на заземлення. У разі порушення або несправності заземлення необхідно припинити роботу і викликати електромонтера. Треба бути обережним під час роботи з електрообладнанням, на яке діють волога, гази і перепад температур.

Слід пам'ятати, що на електроустановки та обладнання діють волога, гази і перепад температури. Термін служби ізоляції проводів різко скорочується, тому виникає небезпека потрапляння напруги на металеві частини обладнання. У зв'язку з цим не дозволяється торкатись до проводів. У разі виявлення "пощипування" під час обслуговування облад­нання треба негайно припинити роботу і викликати електромонтера.

Не чіпай голими руками частин електроприладів та електроустат­кування, що знаходяться під струмом. Не доторкайся до погано ізольо­ваних проводів.

Рубильники та пускачі для вмикання електричного струму до електро­двигунів, електроприладів повинні бути закриті захисними кожухами.

Якщо при доторканні до обладнання відчуєш дію струму, не торкайся більше до нього і зв'язаних з ним металевих частин: негайно повідом про це вчителя.

 

 

У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним вогнегасником, але ні в якому разі ні водою, ні пінним вогнегасником.

Несправності в електромережі, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, перегрів електропроводів і т. п., повинні негайно усуватись.

Приєднання різних струмоприймачів (електроламп, електронагрі­вальних приладів, електроінструментів тощо) повинні здійснюватись з врахуванням пропускної спроможності електромережі.

Електроінструменти, електронагрівальні прилади повинні вмикатися тільки через справні штепсельні розетки заводського виготовлення, несправну електроапаратуру слід негайно вимикати.

При експлуатації електромережі та електроприладів забороняється:

а)       використання проводів з пошкодженою ізоляцією;

б)       провисання електропроводів, дотикання їх між собою (крім скру­-
чених проводів);

в)       вживати для захисту електромережі некалібровані запобіжники і
сурогати, так звані "жучки" тощо;

г)       влаштовувати тимчасові електромережі;

д)       використовувати нагрівальні прилади без вогнетривких підставок;
є) пропускати електропроводи через стіну, перегородки без додаткової

ізоляції (фарфорові втулки, ебонітові трубки і т. п.);

є) вживати для опалення саморобні нагрівальні печі або потужні електричні лампи.

Правила електробезпеки

Електричний струм, що живить різні установки, може завдати серйоз­ної шкоди здоров'ю людини, а в деяких випадках навіть викликати смерть, якщо не дотримуватись певних правил і заходів безпеки.

До основних причин ураження людини електричним струмом належать:

 1. доторкання до оголеного проводу струмоведучих частин електро -­
  установок;
 2. замикання на корпус внаслідок пробою ізоляції;
 3. небезпека залишкового заряду. (Це стосується конденсаторів, навіть
  якщо вони вимкнуті з джерел живлення. Доторкання людини до незазем-
  лених обкладок конденсатора може призвести до ураження електричним
  струмом.)

Щоб усунути небезпеку ураження людини електричним струмом, застосовують різні захисні засоби. До них належать:

 • засоби ізоляції людини від землі і струмоведучих частин (ізолюючі підставки, гумові килимки, калоші, рукавиці), монтажний інструмент, кліщі, пристрої, які фіксують напругу (пробники з неоновою лампочкою, контрольні лампи тощо). Людину, уражену електричним струмом,

 

 

необхідно перш за все відокремити від струмоведучих частин. Ні в якому разі не можна торкатись відкритих частин тіла або ділянок вологого одягу. Треба швидко вимкнути електроустановку.

У більшості випадків потерпілий сам відірватись від проводів не може. Допомогти йому можна підручними засобами (палицею, дошкою), не торкаючись до нього голими руками. Рекомендується при цьому діяти по можливості однією рукою. Якщо неможливо відтягнути потерпілого, то необхідно перерубати проводи сокирою з сухою дерев'яною ручкою або перекусити кожний провід гострозубцями з ізолювальним руків'ям. Якщо потерпілий знаходиться при свідомості, але злякався, можна різко крикнути: «Підстрибни!», щоб заставити його відірватись від землі для розмикання кола. Після звільнення потерпілого від дії електричного струму його треба вкласти в зручне положення, розігріти розтиранням або грілкою і викликати лікаря. При відсутності ознак життя (уявно мертвий) необхідно терміново зробити штучне дихання і масаж серця до появи ознак життя.

Для запобігання ускладнень потерпілих необхідно госпіталізувати незалежно від стану здоров'я.

Правила поведінки під час грози

Електричні розряди під час грози несуть постійну загрозу людям. Блискавки, в яких зосереджена величезна руйнівна енергія, можуть влучати в різні об'єкти, збудовані людьми. Але якщо на великих спорудах є можливість нейтралізувати їх удари через блискавковідводи, то житлові помешкання, особливо сільські, зовсім не захищені від блискавиць. А кожна окрема людина і поготів полишена напризволяще.

Існують прийнятні для кожної людини, незалежно від віку, правила поведінки, виконання яких практично унеможливить трагічне зіткнення людської долі з грозовим розрядом. Ось вони:

1. Якщо ви перебуваєте просто неба, тобто якщо гроза застала вас на вулиці, у полі, в лісі, на річці, то:

 • не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах,
  тим більше серед острівців дерев;
 • краще в такому випадку затаїтись у якомусь заглибленні;
 • якщо вас двоє, троє чи більше, - не скупчуйтеся в укритті разом, а
  ховайтеся поодинці, бо можливе ураження блискавкою спричинить
  трагедію одному, а не всім, бо розряд, як відомо, перебігає через контакт
  людських тіл;
 • бігти до сховища слід нешвидко і злегка пригнувшись, а не
  випростано в увесь зріст - розряди контактують із вищими точками, якою
  і може бути людська голова;
 • перебуваючи у сховищі, ноги тримайте вкупі, а не розкидано, тим
  самим звузивши площу можливого ураження розрядом;

 

 

 • негайно слід позбавитись усіх металевих предметів, які є на вас чи
  при вас: лопати, сокири, ножі, браслети, навіть годинник - покладіть у
  захищеному місці далі від себе;
 • не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження
  розрядом, а краще сядьте, злегка нагнувши голову, аби вона не
  вивищувалася над предметами, які поряд з вами;
 • якщо відчули у схованці, що оточуючі вас предмети або частина
  споруд, скажімо, паркан, наче дзижчать чи якось відлунюють, негайно
  поміняйте схованку, бо тут небезпечно;
 • якщо волосся на голові ніби ворушиться, а то й здиблюється,
  принаймні так вам здається, теж перейдіть в інше місце, бо тут накопи­
  чується електрична присутність, яка може "притягти" блискавку;
 • коли вас застала гроза з довгими, особливо металевими, предметами
  в руках (вудочками, граблями, вилами), не йдіть із ними, а покладіть
  подалі від себе і перечекайте негоду;
 • під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних
  електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу;
 • навіть під час невеликої або ж короткочасної грози негайно
  припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні - веломашину
  поставте подалі від себе, а коня прив'яжіть, бажано не до високого дерева
  і не до металевого стовпа чи паркану;
 • якщо гроза застала вас на човні в річці або ви плавали в цей час, то
  найбезпечніше - вибратися з води на берег, а якщо це неможливо, то
  намагайтеся на човні сидіти нерухомо, витягнувши весла, а вплав слід
  добиратися повільно, спокійно, не вимахуючи руками;

2. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, то:

 • негайно зачиніть усі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть
  "спровокувати" сюди блискавку;
 • у квартирах не користуйтеся водогоном, відкручуючи та закручуючи
  крани, тим більше не слід умиватися над раковинами або ваннами, в
  жодному разі не митися у ваннах, негайно припинивши це, щойно
  побачили перші спалахи блискавки та зачули удари грому;
 • перебувайте подалі від вікон, де можливі протяги, від електропри­-
  ладів, труб, взагалі будь-якого металевого начиння;
 • утримайтеся дзвонити по телефону, але якщо вже біда примусила
  викликати "швидку допомогу" чи пожежну бригаду, то зробіть це одразу
  ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку
  паузу до наступного.

У селищах, містах на всіх високих спорудах ставляться блискавко­відводи. Тому якщо ви під час грози знаходитесь удома, то слід вжити тільки застережливих заходів:

 • вимкнути електроприлади і радіоприлади з електромережі;
 • вимкнути освітлення;
 • закрити двері, вікна, кватирки, перекрити засувки в коминах.

 

 

Якщо гроза застала людину в лісі, то слід пам'ятати про те, що не можна шукати укриття під високими деревами, на пагорбах, поблизу ліній радіо- та електропередач.

Під час грози в полі людина повинна шукати сховище в низовинній місцевості, не можна наближатись до дерев, стовпів, техніки, що стоять окремо, а також необхідно покрити голову і не тримати в руках металевих предметів і не перебувати біля води.

 

Розробив______________________________________

 

Погодив________________________________________